Atbildes par karmu 2015.g.vasara

Ivetas Eglites jautājumi par karmu
2015.g.vasara

Mēs cits citu esam pelnījuši
Karmas princips ir bezpersonisks. Indivīda vēlme tiek pakārtota lielākas sistēmas (dzimta, tauta, cilvēce, Saules sistēma, galaktika utt.) veseluma pastāvēšanai un pareizai attīstībai. Indivīda viena dzīve ir tikai kā viena diena, katrs dzīvo desmitiem tūkstošu dzīvju dažādās realitātēs. Cilvēka realitāte ir augstākais uz Zemes sasniedzamais.
Cilvēkam jāuztver ar viņu notiekošais pazemībā un mierā – jebkura spirināšanās pretī Lielajai Kārtībai ir laika tērēšana. Un Laiks ir vienīgā privātā vērtība, kura tiek dota cilvēkam, lai tas uz Zemes (laicīgajā dzīvē) pagūtu sevi pilnveidot. Laika izšķiešana netiek piedota!
Inkarnēšanās noteiktā dzimtā paredz mūžīgu (arī pārlaicīgu) saikni ar to. Kā astrologs es attiecībā uz dzimtu lietoju vārdu «saknes». Saknes – tas ir visdziļākais horoskopa punkts, no kura nāk spēks pa mātes līniju. Savukārt horoskopa augšā (simboliski – debesīs) nāk aicinājums pa tēva līniju.
Mātes svētības kanāls
Kanāls ar māti ir kanāls ar Dabas māti. Tiem, kuriem dzimtā nav sakārtots šis kanāls, parādās uzdevums (un apgrūtinājumi) to sakārtot. Tas tiek panākts ar diskomforta apstākļiem (slikta māte vai vecmamma, grūta sieviešu dzīve dzimtā). Ja cilvēks neapzinās, ka jāpieņem sava pagātne (jāpiedod), viņš bieži laižas prom pie «citas mātes» (pie sievas, uz ārzemēm, akohola uzburtā «realitātē»). Taču visbiežāk šāda nepareiza izvēle dzīves nogalē noved vientulības bezdibenī.
Mātes (pagātnes) pieņemšana dod prāta mieru un spēku no senčiem. Vislielākā Laimes izpausme šeit ir Mātes svētība, caur kuru varam saņemt Lielās Mātes (Dabas, kura latviešiem ietver vairākas Mātes; kristiešiem – Dievmātes) svētību.
Tēva – attīstības – kanāls
Tēva kanāls aicina attīstīties uz augšu, tam jābūt aktīvam, cilvēkam pieaugot – īpaši dzīves otrajā pusē. Astroloģiski ir vismaz divi atskaites punkti – 29,5 gadu un 42 gadu vecums –, kuros janotiek pagriezienam pie Tēva. Katra paša tēvs ir kanāls, caur kuru izpaužas Dievs, un tikai Dievs dod dzīvību un Garu. Tie, kuri nepieņem savu tēvu, nepieņem Dievu.
Par grēku izpirkšanu runājot, liktenis ir jāpiepilda. Kad labo darbību (Karma tulkojumā nozīmē «darbība») kauss kļūst pilnāks par slikto darbību kausu, liktenis kļūst labvēlīgs.
Cilvēks nekad nekur nevar aiziet no savas dzimtas, tadēļ tam ir javeic korekcijas. Mēs mantojam ne tikai īpašumus vai parādus (tie ir tikai mantiskie nieki – pīšļi): daudz svarīgāk ir, ko mantojam garā un dvēselē.
Senči nedod sliktus padomus – senči var būt bijuši laimīgi vai nelaimīgi. Visas dvēseles tiecas pēc Mīlestības, tikai ne visas māk to izdarīt. Ceļā uz Mīlestības apgūšanu ir tikušas pieļautas kļūdas – kais-le, mantkārība, bailes, paļāvības un ticības trūkums, egoisms – tās ir tipiskākās izpausmes, kuras es redzu kā iedzimtību horoskopā.
Laiks pirms piedzimšanas paliek atmiņā
Horoskops pilnīgi precīzi parāda apstākļus, kuros bērns ir ticis gaidīts. Visus mātes satraukumus, kurus diemžēl bieži inspirē viņu pašu mammas, «labu vēlot». Piemēram, – ej tak, meitiņ, mācies labāk augstskolā, nekā dzemdē tagad to «vēl vienu rīkli» no «tā dzērāja»! Bērna dvēsele šo informāciju saņem un nekad neaizmirst. Vecmamma man novēl nomirt! Mammas saviem bērniem vēl nomirt! Jebkurš iemesls, kura dēļ topošā māmiņa nejūtas droši, piesaista dvēseli ar nemierīgu karmu. Tādēļ visiem četriem topošajiem vecvecākiem un arī vecvecvecākiem, ja tādi ir, jāvēl topošajai māmiņai labu un tikai labu. Audzināt par krietnu meitu vai dēlu vajadzēja bērnībā un ar savu piemēru, bet kad bērns ir pieteicies, tas jāsāk mīlēt un gaidīt, pateicoties Dievam par šo brīnumu.
Ja vecvecāki nemīlēs dzīvību, daudzi viņu mazbērni, kuriem tagad būtu jālaiž pasaulē pašiem savi bērni, to diemžēl nespēs izdarīt, jo saskarsies ar neizskaidrojamām problēmām... Diemžēl pēckara paaudze ir grēkojusi šausmīgi – gadrīz katrai sievietei vairāki aborti. Lūk, uzskatāms piemērs, kā neilgā laikā dzimtas visa Rietumu pasaulē piedzīvo cēloņu–seku likuma izpausmi! Arī tie, kuri negrib bērnus (negribēšanas pamatā ir bailes), ir Dieva sodīti, jo viņiem (viņu dzimtai) tiek atņemta nākotne. Dzimta tiek «sodīta ar nāvi». Tādēļ garīgo tradīciju kopēji attiecas pret laulībam un bērna ieņemšanas jautājumiem kā pret Lielo Svēto Dieva Mistēriju.
Mīlēt nenozīmē noteikti saprast
Pie vecāku un vecvecāku kanāla, protams, var pieslēgties, tos godājot un atceroties. Tos mīlot un cienot – dzīvus vai mirušus. Nav nekā svarīgāka pasaulē kā mīlēt savus vecākus un Dievu.
Lai mīlētu, nav jāanalizē un viss jāsaprot. Lai mīlētu, ir pazemīgi jāpieņem viss ar pateicību. Mēs katrs ar savu līdzšinējo darbību esam pelnījuši savus vecākus – tāpat, kā viņi ir pelnījuši mūs. Pieņemšana ir atslēga uz Laimi un Mieru.
Ja cilvēks to sāk darīt, viņs sāk veidot nākotnes karmu. Tas nav nekas abstrakts – tie ir mūsu bērni: mēs nododam saviem bērniem Laimes atslēgu.
Bet – būtiski saprast, ka tikai laimīgiem vecākiem var būt laimīgi bērni. Tātad ir izsķiroši svarīgi kļūt iekšēji harmoniskiem, izlīdzinot iedzimtās pretrunas. To nav iespējams izdarīt, nepieņemot pilnībā sevi – sevi, kas par piecdesmit procentiem ir Māte un par piecdesmit procentiem – Tēvs. Kad tas ir izdarīts, bērns saņems kodu mīlēt sevi. Kad cilvēks mīl sevi, viņš mīl Māti Dabu un Tēvu Dievu.
Es runāju par mērķi, bet, protams, realitātē egoisms un citas zemākas vibrācijas tam traucē. Taču tādēļ jau mēs dzīvojam, lai ietu uz šo mērķi – būt ar sevi harmonijā. Lai to spētu sasniegt, pirmais solis ir iepazīt sevi. Tieši to piedāvā astroloģija.
 Atpakaļ
Seko: Facebook