Dnb bankas gada barometrs2012.g decembris. Eksperta viedoklis

II DAĻA – EKSPERTU KOMENTĀRI PAR INDIKATORIEM
Pozitīvāks ģimenes materiālā stāvokļa vērtējums un negatvīvs laba darba atrašanas vērtējums ir ļoti interesanta pretruna.
Labs darbs nerodas pats no sevis. Labs darbs rodas no labas darba darīšanas. Latviešu sakāmvārds vēsta: Darbs dara darītāju!
Darba ražīgums , manuprāt, būs loģisks nākošais solis sabiedrības domāšanas attīstībā.
Doma, ka ģimenes situācija uzlabojas , bet darba ne, liek domat arī par ēnu ekonomikas lomas nesamazināšanos.
No novērojumiem darbā ar saviem klientiem redzu, ka tiešām , atskirībā no 2009.gada, šobrīd tie meklē nevis darbu, bet labu darbu.

IV DAĻA – EKSPERTU KOMENTĀRI PAR GADA KOPSAVILKUMU UN PROGNOZĒM

Latviešu tauta ir gatava strādāt daudz. Laba veselība= iespēja strādāt daudz. Tā ir formula, kas ir dziļi mūsu gēnos.
Mazliet skumdina, ka tikai 3 procenti vēlas dibinat savus uzņemumus. Sabiedtības domāšanā strādat daudz ir saprotami, bet pelnīt daudz ir tikai mazai daļai saprotami.
. Strādat daudz nozīmē riskus ģimenēm, kas aavukārt nozime riksus demogrāfijai Tendence strādat vairāk laikam ir sasniegusi savu kulmināciju 2011.gada un tagad ir nedaudz mazinājusies .Es ceru, ka tas nozīmē pašu galveno: sabiedrības izpratni par darba ražīgumu ka vienīgo pareizo ceļu.
Politiķu reitingi ir diezgan saprotami un komentāri šeit ir lieki

 Atpakaļ
Seko: Facebook