Klientu ievērībai: nesniedzu pareģojumus par kara tēmām. 
No 2024.g. 3-18.augustam būšu atvaļinājumā

Pirms pieteikties, ļoti ieteicams izlasīt šo sadaļu! 
Pieteikšanās klātienes konsultācijai zvanot 29130025 (lūdzu, nesūtīt sms, messenger, watsapp), 
attālinātai konsultācijai - epastā racsandris@inbox.lv

Atsauksmes par profesionālo darbību 

Konsultācija pie dvēseles astrologa

 

Kad jums var palīdzēt dvēseles astroloģija?

Jums, iespējams, būs noderīgi iepazīties ar savu karti jebkurā dzīves posmā, taču tas varētu būt īpaši noderīgi, ja:

ja esat pieķēries pagātnei, baidāties no nākotnes un jūtaties nedroši tagadnē;

esat  tāda dzīvē, kuru sirds nav izvēlējusies;

esat jūsu dzīves pagrieziena brīdī ;

ir jāpieņem svarīgs lēmums un jāizvēlas no daudzām iespējām;

ir emocionāls apjukums dzīves bezmērķīguma dēļ;

vēlaties saņemt ieskatu jūsu pašreizējā situācijā;

esat neskaidrībā vai nepārliecināts par savu dzīves virzienu;

ir vēlme labāk iepazīt sevi;

ir vēlēšanās pēc iespējas vairāk realizēties savā dzīvē;

ja piedzīvojat attiecību izaicinājumus;

ir sajūta, ka esat iestrēdzis sitācijās, kuras atkārtojas;

esat nomākts vai ciešat no zema pašnovērtējuma;

ja vēlaties paskatīties uz savu dzīvi plašākā mērogā;

ja ir sajūta ka esat likteņa upuris;

ir pārāk daudz notikumu šajā trakajā pasaulē;

ir nepieciešama apstiprināšana un zināma palīdzība sevis pieņemšanā;

***********************************

<Tu uzzināsi to,
kas tev jāzina, tiesi tad,
kad tev vajadzēs to zināt>  
Skolotājs Adjašanti

Pirms formulēt jautājumus knsultācijai, vienmēr jāpadomā, vai tie tiešām ir svarīgi tagad? Jo svarīgāks un aktuālāks būs jautājums, jo drošāka būs astrologa atbilde.

Konsultācija ir iespēja atpazīt, izprast un apzināt savas galvenās motivācijas, talantus un iekšējās pretrunas. Ar to sākas ceļš uz sevis sakārtošanu, pieņemšanu un harmonizāciju.
Nav pareizi novērtēt astrologa efektivitāti tikai pēc spējas noteikt precīzus datumus dzīves ārējiem notikumiem. Astrologa patiesā loma ir padomdevējs, kurš palīdz saprast ne tikai cilvēka dzīves ārējo kustību, bet daudz svarīgāko iekšējo kustību un garīgo attīstību.
Astroloģija palīdz iedziļināties sevī un pajautāt sev: kādi ir mani uzvedības modeļi, kādi ir manas dvēseles dzīves plāni un mērķi, tā sniedz padomus, tā var palīdzēt izveidot vēlamo dzīvi. Tas ļauj saprast kā kļūt par to, kas mēs varētu būt!
Dzīvē nevar būt ilgstošas pozitīvas pārmaiņas, ja vien mēs neizstrādāsim pašcieņu - zināšanas par to, kas mēs patiešām esam iekšējās apziņas līmenī, nevis vienkārši kā ārējās personības. Astroloģija, kas pareizi interpretē, palīdz mums izveidot savienojumu ar mūsu iekšējo patieso būtību.
Tā ļauj ieraudzīt kopainu, kuru nevar redzēt tuvi un mīļi cilvēki, jo tie skatās sujektīvi

Astropsihologs ar pietiekamu darba pieredzi spēj atbildēt uz jautājumiem arī bez iepriekšējas sagatavošanās, taču klienta datus un jautājumus labāk iepriekš izklāstīt vai atsūtīt epastā. Ja jautājumi skars citus cilvēkus, klientam jāsagatavo visi nepieciešamie dati, lai tos spētu pateikt konsultācijā (citu cilvēku dzimšanas dati, firmu reģistrācijas dati u.c.)

Klients gatavojas noformulēt jautājumus, kuri tiks uzdoti konsultācijā. Tieši pēc iespējas skaidrāk un patiesāk uzstādīti jautājumi ir izdevušās konsultācijas pamats. Protams, labs astropsihologs iespējams sapratīs kas slēpjas aiz katra jautājuma patiesībā, taču veiksmīgs rezultāts ir tikai tāds, kurā klients ir skaidri apzinājies visus cēloņus, savas vēlmes un iespējas.

Tādēļ savstarpēja uzticēšanās ir pilnīgi nepieciešama lai tiktu panākts maksimālais rezultāts: klients pēc konsultācijas ir izpratis lietas būtību un gatavs pieņemt attiecīgus lēmumus lai dzīvotu laimīgāk, kas vienmēr nozīmē dzīvot saskaņā ar sevi.

Astropsihologs saglabā neitralitāti jebkurā jautājumā lai maksimāli pietuvotos objektīvai realitātei. Šāda saruna ir godīgs skats pašam uz sevi. 

Konsultācijā arī citu cilvēku kartes tiek apskatītas objektīvi. Bieži mēs caur savu pieķeršanos un subjektīvi emocionālo attieksmi pazaudējam spēju skaidri redzēt otra cilvēka īpašības. Neitrāls skats no malas ir ļoti svētīgs daudzās dzīves situācijās. Citu cilvēku ietekme(viņu dzimšanas kartes) tiek ņemtas vērā prakstiski vienmēr. Vissvarīgākā  ietekme parasti nāk no vecākiem. Dziļa astropsiholoģiska konsultācija vispār nav iedomājama bez savas un vecāku mijiedarbības izpratnes. Tā kā tas ir ļoti svarīgs un bieži zemapziņā noslēpts jautājums, iespējams vajadzēs ar astropsihologu tikties vairāks reizes. Taču tikai sakārtojot savas attiecības ar pagātni, mēs varam būt laimīgi šodienā un nākotnē.
     Es centīšos jūs atbalstīt, veicot izmaiņas, kuras vēlaties ieviest savā dzīvē, vienlaicīgi mēģināšu jūsos atrast vērtīgās kvalitātes, kuras iespējams vēl nav apzināas. Es vēlētos, lai jūs justos kā sarunājoties ar saprotošu draugu - cilvēku, kurš ir līdzjūtīgs un izpalīdzīgs, bet vienlaicīgi godīgs pret jums.
    Ja jūs vairāk uzzināt par savas dzīves cikliem, un to, kas jūs attur mainīt dzīvi, jūs sapratīsiet, ka var sākt rīkoties citādi. Tik bieži dzīvē mēs jūtamies iestrēguši vienādos modeļos bez dziļas izpratnes par to, kāpēc tā notiek. Pat mēģinot mainīt lietas, visas mūsu senās bailes un ego pieredze, brūces un nedrošība dažreiz ir tik milzīga, ka ir grūti skaidri redzēt CEĻU. Mēs tik ļoti esam pieraduši pie situācijām, kuras esam izveidojuši savā dzīvē, ka domājam, ka “tāda ir dzīve”, un iemācāmies ignorēt signālus, ko mūsu gars mums sūta, kad mēs sev nodarām pāri. Ir grūti ieraudzīt patieso realitāti ārpus programmas, kurā mēs darbojamies katru dienu.
Astroloģija dod cilvēkiem iespēju palīdzēt sev, redzēt sevi, godāt sevi, būt drosmīgam un godīgam pret sevi, ļaujot dziedināšanai un pārmaiņām notikt tur, kur tas ir nepieciešams.

Tad, kad ir izprasti savas uzvedības motīvi, var ielūkoties arī aktuālajā situācijā. Tikai klients pats nosaka kādi jautājumi tiks izskatīti. Bez klienta vēlmes nenotiek nekas. Tikai viņš pats zina vai un par ko ir gatavs runāt(zināt). 

Mūsdienu astroloģija nav vienkārši nākotnes paredzēšana. Tā ir nākotnes veidošana, kas notiek, balstoties uz izpratni par to kas cilvēkam nepieciešams viņa attīstībai. Tas, ko mums vajag ne vienmēr ir tas ko mēs ar prātu vēlamies. Mūsu nākotni nosaka mūsu apziņa. Tieši tā kā uz delnas ir redzama astroloģiskajā kartē. Tādejādi kļūst skaidrs gan kādēļ esam piedzīvojuši to vai citu pagātnē un kādēļ visticamāk gribēsim piedzīvot dažādus notikumus nākotnē.

Lai gan astroloģiskā konsultācijā kā pamatuzdevums netiek izvirzīta palīdzība, bet gan informēšana, bieži ir novērojams terapeitisks fenomens. Tas nozīmē, ka klients sarunas laikā un pēc tam piedzīvo dvēseles dziedināšanu. Tas notiek tad, kad notikusi satikšanaās pašam ar sevi, ar savu īsto Es.

Taču klientam jāapzinās, ka viņu neglaudīs pa spalvai, meklējot vainīgos kaut kur ārpusē. Tieši aiz mīlestības pret klientu astrologs saglabās neitralitāti. Tikai tā viņš spēs patiesi palīdzēt klientam kļūt godīgam pret sevi, tātad laimīgākam. Lai kā arī gribētos astrologu uzskatīt par skolotāju, kurš zina atbildes, viņš, gluži kā skolotājs, mācīs skolnieku pašam spēt atrast pareizās atbildes. 
Es nemēģinu apmierināt neveselīgu ziņkārību vai mistificēt. Es dodu padomus tiem, kuriem nepieciešama palīdzība. Pareģošanas vietā es cenšos iemācīt tādu domāšanu, kura palīdz mīkstināt un novērst negatīvas tendences un izmantot dzīves dotās iespējas.

Lēmuma pieņemšana ir Tava izvēle!

Ja šaubies vai astroloģija Tev vajadzīga, izlasi šo

 


Andris Račs
 
- No 1992.g. Astrologa privātā prakse;
- No 1993.g. Astroloģijas Skolas vadītājs;
- No 2000.g. līdz 2007.g pirmais Latvijas Astrologu Asociācijas prezidents.
- Latvijas Astrologu Asociācijas sertifikācijas komisijas eksperts.
-Latvijas Astrologu Asociācijas valdes loceklis
- Grāmatas:
Astroloģiskais savedējs

Mana Mīlestības Astroloģija


Zvaigžņu dimantiņi

Mana dzīves karte

Mana nākotnes karte

C
eļā uz Mīlestību

Astroloģija dvēselei 

 Mana galvenā specializācija:

 • Biznesa konsultācijas

   ...............................................................................................
  1.Konsultācija ietver:
  Dziļu Jūsu nosaukto tēmu analīzi.
  Es Jums izstāstīšu par cēloņiem un došu ieteikumus rīcībai.
  Izanalizēšu attiecības ar Jums svarīgiem cilvēkiem, došu ieteikumus.
  Došu padomus Jūsu bērnu attīstības jautājumos
  Sniegšu prognozes vienam līdz diviem gadiem Jūsu izvēlētajās tēmās.
  Jebkurš papildjautājums (datumu izvēle, citi cilvēki) ietiplst konsultācijas cenā                                                        
  ***
  Strādāju tikai ar labi pārbauditām rietumu un vēdiskās astroloģijas metodēm. Nekonsultēju medicīniskos jautājumos. Negarantēju drošu rezultātu tiesu procesu un komerciāla rakstura nekustamā īpašuma darījumu prognozēšanā.

  Konsultācijas tiek pieteiktas telefoniski 29130025, darba dienās no 8.00-18.00. Ja neatbildu uz zvanu, esmu konsultācijā vai lekcijā, kad atbrīvojos, atzvanu pats. Uz konsultāciju pieaugušajam jāpiesakās pašam. Ārzemju klientiem, kuri lieto citu zemju tālr. numurus, lūdzu pieteikties e-pastā racsandris@inbox.lv. Gmail.com lietotājiem lūdzu pārbaudīt spam pastkastīti. Lūgums nepieteikties ar sms.
  Lai sastādītu individuālo karti, nepieciešams nosaukt dzimšanas gadu, datumu, laiku (pēc iespējas precīzāku), apdzīvotu vietu. Ja interesē informācija par citiem cilvēkiem, jāzin arī viņu dzimšanas dati (ja iespējams, arī dzimšanas laiku). Klients nosauc tikai vārdu, kas ļauj saglabāt lielāku konfidencialitāti.
 • Tiešsaistes konsultācijas iespējamas katru darba dienu, sakaņojot laiku epastā vai telefoniski. Piedāvāju sarunas zoom un fb messenger platformās.
 • Konsultācijas laikā gan astrologs, gan klients pārslēdz tālruni klusuma režīmā.
 • Konsultāciju iespējams ierakstīt klienta ierīcē(piemēram tālrunī) vai konspektēt. Atsevišķa izdruka netiek izsniegta.
 • Klātienes konsultācijās apmaksa uz vietas skaidrā naudā. Tiešsasites konsultācijas tikai ar priekšapmaksu. 

 • Pakalpojumu cenas 

  1.konsultācijaeur 100
 • Atkārtota 3 gadu laikā pēc iepriekšējās konsultācijas- eur 70
 •  
 • ---------------------------------------------------------------------------- 
 • Papldus pakalpojumi 
 •  
 • Karjeras izvēles konsultācija skolniekiem(30 min) 50 eiro . Jābūt reāliem mācību variantiem!
 • Tikai datuma un laika izvēle privātiem notikumiem (piemēram kāzām, bērna dzimšanai)- 50 eur. (Pilna konsultācija ietver arī datuma izvēli, par to tad atsevišķi nav jāmaksā.)
 • Jaundzimušā(līdz 1 gada vecumam) apraksts(1 lpp ) - 50 eiro
 • Ja konsultācijā piedalās vairāki cilvēki-+30 eiro par katru papildus cilvēku
 • Iespējams iegādāties dāvanu karti, samaksājot internetbankā un saņemot 1 darba dienas laikā elektroniski (atlaides spēkā arī dāvanu kartei, ja klients ir dāvinātājs vai saņēmējs)
 • Atlaide daudzbērnu gimeņu vecākiem (Godaģimene+ karte) un bērniem , visiem skolniekiem, studentiem līdz 24 gadu vecumam -10 eiro. Atlaides summējas (piemēram, par atkārtotu konsultāciju daudzbērnu ģimenes loceklis maksā eur 60 ).
 • Klientiem (vismaz 1 apmeklējums) tiek sniegtas bezmaksas konsultācijas e-pastā.  Bezmaksas konsultācijas tiek sniegtas par jautājumiem, kuri saistīti ar lēmumu pieņemšanu (jā vai nē). Laika izvēle, prognoze vai attiecību jautājumi ir maksas pakalpojums(eur 50). Sms atbildes nesniedzu, lūdzu rakstiskai saziņai izmantot  epastu.
 •  
 • Biznesa konsultācijas
 • Pakalpojumu cenas tādas pašas ka privātpersonām
  Ja tiek izskatīti vairāki uzņēmumi, par katru papildus uzņēmumu +20 eur
  Tikai datuma un laika izvēle biznesa projektiem( sia reģistrācija , līgumi, pirkumi u.t.t.)- 50 eur
 •  
 • Publiskas lekcijas
 • Piedāvāju saistošas semināru tēmas par attiecībām, talantiem, pozitīvu domāšanu un veiksmi kultūras un izglītības iestādēm un nevalstiskām organizācijām visā Latvijā. 

               ************************************
  Aktuālas izmaiņas klientu pieņemšanas grafikā (īpaši svētku periodos un vasarā) vienmēr meklējiet šajā sadaļā augšdaļā!                                                             Klientu jautājumi, atbild Andris Račs
                                                                     Ja arī jums ir jautājumi, sūtiet tos uz racsandris@inbox.lv


J. Vai es varu pasutīt rakstisku horoskopu un prognozes?
A.R. Nē. Lai veiktu kvalitatīvu cilvēka horoskopa analīzi, ļoti būtiski ir ņemt vērā  viņa garīgās attīstības līmeni. Jo augstāks tas ir, jo pozitīvāka horoskopa interpretācija tiks piemērota. Taču to var noteikt tikai redzot cilveku, ar viņu sarunājoties un viņu sajūtot. Tādēļ prinipiāli neiesaku nekur pasūtīt rakstiskus horoskopa aprakstus un prognozes. Astroloģiska konsultācija ir ļoti nozimīgs solis cilvēka dzīvē, tam ir jāatrod laiks.
Labā kvalitātē noritējusi konsultācija var izmanīt visu dzīvi!

J.Vai ir būtiska atšķirība starp klātienes un skype konsultācijām?
A.R. Klātienes konsultācijā man parasti izdodas labi noskaņoties uz klienta vibrācijām, kas atvieglo  horoskopa interpretāciju. Es nestrādāju tikai ar horoskopu, es strādāju ar cilvēku. Līdz ar to iespēja, ka viss piepildīsies pēc sacītā, klātienes konsultācijā ir lielāka. Tomēr tagad aizvien labāk uztveru klientus arī tiešsaistē.

K.: Kādas ir Jūsu prioritātes konsultācijā?
A.R.: Mana prioritāte ir atbildes uz jautājumiem un palīdzība pašrealizēties pilnībā. Parasti  mani atrod klienti, kuriem sarunas saturs ir svarīgāks par formu. Uzskatu, ka kaut vai dažas, bet izšķirošas atbildes ir vairāk vērtas kā skaista runāšanās. Esmu diezgan lakonisks. Man ir svarīgi lai klientam pēc konsultācijas būtu skaidrs risinājums un rīcības plāns.

K.: Kādus jautājumus es varu uzdot konsultācijā?
A.R.: Jebkurus, izņemot medicīniska rakstura jautājumus.

K.: Vai var sastādīt dzimsanas karti, ja nav zināms precīzs dzimšanas laiks?
A.R.: Jā, ja informācija par dzimšanas laika precizitāti ir +/- 1 studa. Tad es varu pēc jūsu dzīves notikumiem dzimšanas laiku precizēt. Lielāka nobīde negarantē pozitīvu iznākumu, taču var mēģināt. Ja neizdodas laiku precizēt, es par šo sarunu neprasu honorāru.

K.:Vai jūs vispirms stāstīsiet un tad es uzdošu jautājumus?
A.R.: Nē, vispirms klients nosauc tās tēmas, kas viņu interesē. Tad astrologs uzdod precizējošus jautājumus, tikai pēc tam seko atbildes un plašāks izklāsts no astrologa puses.

K.: Vai tiks izsniegts kāds rakstisks teksts?
A.R.: Nē, klients pats pieraksta atbildes vai ieraksta tās savā diktofonā

K: Vai un kad man būtu jānāk uz atkārtotu konsultāciju?
A.R.: Tas ir tāpat kā ar ārstu- jūs variet atnākt  profilaktiski pēc zināma laika vai tad, kad ir radies kāds aktuāls jautājums. Rezultatīvas sarunas parasti izdodas izšķirošos dzīves brīžos.

K: Vai es varu uzzināt kaut ko par citiem cilvēkiem?
A.R.: Jā, taču tikai nepārkapjot Astrologa Ētikas Kodeksu. Informācija par paša nepingadīgajiem bērniem ir pieejama neierobezotā apjomā.

K. :Vai es varu noskaidrot saderību ar savu partneri, ja nav zināms viņa dzimšanas laiks?
A.R.: To var izdarīt, taču galvenokart skatoties no jūsu puses- būs redzams, kas viņš(a) jums var kļūt, kādu lomu dzīvē var spēlēt. Taču to, kas jūs viņam(ai) esat, nevarēs zināt bez dzimšanas laika.

K.: Vai var pateikt, cik man būs bērnu?
A.R.: Var pateikt vai būs vispār vēl bērni. Var noteikt visus iespējamos dzīves gadus, kad ir iespējama grūtniecība. Mana pieredze rāda, ka sievietēm bērnu pronozēšana notiek daudz precīzāk kā vīriešiem.

K :Vai var pateikt, cik ilgi es dzīvošu?
A.R.: Var pateikt ilgi vai ne tik ilgi, taču tasir ētiskas dabas jautājumus, kuru nav jāizskata.

K. Vai viss atkarīgs no manis? Ja es gribēšu, viss notiks citādāk?
A.R.: Nē, jo tas, ko jūs patiesi gribēsiet, ir ierakstīts dzimšanas kartē. Cilvēki ar spēcīgu gribu var ietekmēt notikumus vairāk.

K. Cik liela ir prognožu precizitāte? Vai astrologs redz visus iespējamos notikumus un pastāsta par tiem klientam?
A.R. Tiek uzskatīts, ka 80% precizitāte ir labs rādītājs. Arī es nevaru garantēt lielāku vidējo procentu pareizu prognožu. Es neredzu visus iespējamos notikumus, droši vien tikai tos, uz kuriem koncentrējamies sarunas laikā. Vizīte pie astrologa nav apdrošināšanas polises iegāde. Sevišķi jābūt uzmanīgiem un skeptiskiem attiecībā par prognozēm par citiem cilvēkiem, īpaši pieaugušajiem. Astrologam, neesot tieša kontaktā ar tiem, pastāv lielāka iespēja kļūdīties. Mazi bērni vēl ir lielā vecāku ietekmē un viņu informatīvajā laukā var nolasīt daudz par bērniem, taču arī ne visu. Pieaudzis bērns vairs nav atvērts pret vecākiem, tādēļ daudz ko no tiem slēpj. Ja astrologs redzēs kādus riskus, viņš pavēstīs klientam par to, ja uzskatīs, ka ar savu informāciju ar palīdzēt to vērst uz labu.  Informējot par kaut ko, astrologs savā ziņa palīdz tam notikties. Ar to ir jābūt ļoti uzmanīgam, gluži kā tas ir medicīnā. Labs vārds bieži ir dziedējošāks par negatīvām prognozēm.

K.Vai klienti pie Jums atgriežas? 
A.R. Jā. Vismaz 50% no klientiem vēršas pie manis atkārtoti,arī pēc ilga laika, pamatojot to ar pozitīvu iepriekšēju pieredzi, kas manuprāt ir labs rādītājs, ņemot vērā, ka daudziem cilvēkiem astrologa apmeklējums ir vispār tikai vienu reizi dzīvē.
 
         Atsauksmes par profesionālo darbību lasiet šeit

 

 

Seko: Facebook