Eseja par Gribu un Prātu

 Maza eseja par Gribu un Prātu

Ievadā mazliet par definīciju. Ar Gribu es šeit aprakstīšu gribasspēku un gara spēku (astroloģijā Saule). Ar Prātu es šeit aprakstīšu to mūsu personības daļu, kura pastāvīgi ietekmējas no sajūtām, vēlmēm un noskaņojuma (astroloģijā Mēness).
Jebkurā veselumā ir šīs divas komplimentārās daļas, kur pirmo pārstāv vīrišķā enerģija un otro-sievišķā.
Vīrišķā daļa ir Griba un sievišķā daļa ir Prāts. Ja kādu mulsina bieži ikdienas valodā lietotā prāta kā kāda izcila personības iezīme, tad atgādināšu, ka pat dzīvniekiem piemīt prāts.
Prāts ir mainīgs. Tas ietekmējas no visa-sākot no ēstgribas un beidzot ar laika apstākļiem. Sevišķi viegli prāts ietekmējas maziem bērniem un lielākai daļai sieviešu. Prāta mainīgā daba lieliski atainojas Mēness fāžu mainībā. Saulei nav fāžu, tā vai nu ir virs horizonta vai ir zem horizonta. Tā nepaliek ne mazāka, ne lielāka, ka tas ir Mēness gadījumā. Vīrietis ir veidots tā, ka spēj vairāk vadīt sevi ar Gribu, tādēļ nenoliedzami, sievietes ir prātīgākas.
Cilvēks nespēj ar Gribu kontrolēt savas domas ilgāk par dažām sekundēm. To spēj tikai tas, kurs nomierina prātu. Līdz tas apklust pavisam. Tas ir pamat solis jebkurā garīgā praksē, meditācijā. Lai mēs sadzirdētu to, ko saka mūsu dvēsele, mums jānomierina un jāapklusina mūsu prāts. Mēs taču nepļāpājam dievnamā un lūgšanā, mēs nepļāpājam meditējot. Mēs aizveram acis, lai tas ko redzam, nenodarbinātu mūsu prātu. Prāts(Mēness) tūlīt, kaut ko redzot, sāk to vērtēt(Venera). Vērtēšana piemīt abiem dzimumiem, taču sievietēm tā ir viena no visnepieciešamākajām un līdz ar to ļoti attīstītajām funkcijām. Ja mēs sākam meditācijā vai plašākā nozīmē-garīgajā ceļā-vērtēt to, kas mums patīk vai nepatīk, mēs tūlīt pat novirzāmies no garīgā ceļa. Ja svētceļnieks pamet ceļojumu tādēļ, ka viņam nepatīk laika apstākli vai ceļa garums, tas no svētceļnieka kļūst par parastu atpūtnieku, kuram nepatīk ieziet no komforta zonas. Prāts tūlīt pat attaisnos šādu soli, jo prāts, būdams sievišķs pēc dabas, strādā lai pašsaglabātu savu personību un ķermeni. Gars to nedara, gars ir mūžīgs. Mūsu iekšējā mamma mums teiks-apsēdies, atpūties, paēd, paguli. Iekšējais skolotājs-tēvs teiks-virzies uz priekšu, saņemies! Atcerēsimies, ka simboliskais tēvs virza dēlus pasaule laimi meklēt, simboliskā māte to nedara. Mūsdienās arī mammas dzen dēlus pasaule izglītību iegūt, lai… labāk iekārtotos dzīvē un sasniegtu lielāku sociāli ekonomisko drošību un komfortu. Tam nav nekāda sakara ar to Laimi, par kuru tikko runāju. Jo patiesai garīgai Laimei nav sakara ar komfortu. Ne velti eksistē speciāls termins- sievietes laime. Tajā gan ir papilnam komforta, drošības-simboliska mīlas un miera ieskautā ģimenē māja pie ezera…
Manas esejas jautājums ir:
kuram jāvada ģimene- simboliskajam vīram vai simboliskajai sievai? Ģimene ir Saules un Mēness laulība. Šie abi spīdekļi ir tik pat komplementāri kā vīrs un sieva.
Ja prāts vadīs ģimeni(cilvēku kā veselumu, kurā mājo gan Griba, gan Prāts), tad vēlmes vienmēr uzvarēs. Šāda ģimene dzīvos komfortā un emocionāli svārstīgā gaisotnē. Tajā būs visa veida emocijas –dusmas, bailes, vēlmes un atgrūšana, aukstums un siltuma meklējumi, aizvainojumi, skumjas, prieks, apmierinājums, tad atkal dusmas un tā visu laiku, visu laiku…
Ja Griba vadīs ģimeni, tajā var nebūt fiziska komforta, taču tajā būs Mīlestība uz radītāju. Tā spēs vadīt savas emocijas un neļaut tām pārņemt varu. Cauri pārejošiem posmiem-gan priekos ,gan bēdās, tajā būs Griba palikt kopā līdz Saule rietēs…
Gadiem praktizējot, es tūkstošiem reižu redzu vienu un to pašu- tie, kuriem ir Griba palikt kopā, tie spēj palikt kopā. Un tiem, kurus vada Prāts, daudz biežāk iznāk šķirties, jo prāts novērtē situāciju kā nepietiekami komfortablu. Prāts sapņo par scenāriju: lai būtu jūtas, lai būtu komforts, lai būtu labi.. Tad no tie(daudz biežāk –tās), kuri ir ļoti prātīgi, izvēlas otrās pusītes pēc simboliskas mammas ieteikuma. Sievietes bieži vairs nevēlās palikt kopā, jo tagad viņām ir vairojies Prāts, jo precoties vēl bija muļķes (nepietiekami Prāta)…
Vēdiskajā astroloģijā to jau sen ir sapratuši-Mēness vada vairumu ļaužu, tādēļ izvēloties pāra saderību, tieši Mēness ir gandrīz vai vienīgais, kas tiek pētīts.

Arī es redzu un pieņemu cilvēku dabu tādu, kāda tā ir. Garīgas studijas mudina uz Gribas-Gara uzvaru pār Prātu-Emocijām. Laicīgā dzīve parāda, ka Prāts daudz biežāk uzvar. Tā ir katra cilvēka izšķiršanās-kuru ceļu iet. Tas ir galvenais dzīves lēmums.
Dialogs starp Dvēseli un Prātu ir iespējams. Mums tikai sākumā ir jāatšķir-kurš kuras idejas mums sūta. Mums jāatšķir mūžīgais un pārejošais. Tad, kad to patiesi esat ieredzējuši, jums paliks viegli dzīvot. Tas parasti notiek piedzīvojot spilgtus notikumus, kuru rezultātā jūs uz visiem laikiem saprotat kas dzīvē ir patiesi svarīgi un kas ir pārejoši.
Simboliskais vīrs lai vada cilvēku, simboliskā sieva lai dod pareizo laicīgās realitātes vērtējumu. Lai abi sadarbojas. Taču lai dzīves kapteinis ir Gars!
2019.g.17.maijā

 

 Atpakaļ

©Andris Račs 2010, materiālus drīkst pārpublicēt tikai ar atļauju,
ar norādi uz avotu: www.astrologos.lv

Seko: Facebook