Astroloģiski komentāri J.Rubeņa grāmatai Viņa un Viņš

Viņa, Viņš un astroloģija
Astrologa pārdomas lasot Jura Rubeņa grāmatu.

*Visi citāti tiek izmantoti ar personisku Jura Rubeņa un apgāda Zvaigzne ABC atļauju.

Starp profesijām, kuras pastāv, lai palīdzētu orientēties dzīvē, ir arī astroloģija. Mēs esam lepni, ka mūsu priekšteči-zvaigžņu tulki, ir atstājuši mums tik pilnīgas zināšanas un dažreiz mēdzam pat uzskatīt, ka tās ir vispilnīgākās, iepretim tādām zināšanu sistēmām kā psiholoģija un teoloģija. Taču patiesībā mēs visi esam mistiķi, vai to atzīstam vai neatzīstam. Protams, ka tik sazarotās sfērās kā teoloģija un psiholoģija pastāv daudz atzaru, no kuriem daļa pieturas pie diezgan <sausas > interpretācijas, mēģinot sevi padarīt par <zinātni> , lai labāk iederētos akadēmiskajā vidē un iegūtu akadēmisku statusu. Īpaša attieksme pret mistikas pieminēšanu ir fizikai, astronomijai un citām daļēji ar astroloģijiu saistītām pētniecības sfērām, taču šoreiz es par tām nerunāšu, jo vienmēr esmu uzskatījis,, ka astroloģijai daudz jēgpilnāk ir <draudzēties> ar psiholoģiju un teoloģiju. Mums nav vienota nosaukuma visām garīgajām praksēm, kuru nosaukumu rinda varētu aizņemt vairākas lapaspuses, tādēļ es tās saukšu vienkārši par garīgajām praksēm. Tas ir nozīmīgi, jo grāmatā biezi ir atsauces uz kādu garīgu virzienu un praksi.
Mēs jūtam savējos intuitīvi, lai aiz kādiem tituliem tie būtu paslēpušies vai arī ja tiem nav nekādu titulu. Man (es droši vien neesmu oriģināls) viens no gaišākajiem cilvēkiem mūsdienās ir Juris Rubenis.
Viņa grāmata <Viņa un Viņš> būs mans izpētes un komentāru avots šajā reizē. Uzskatu, ka šīs grāmatas sniegtās zināšanas ne tikai noderētu astrologiem to ikdienas darbā, bet noteikti būtu jāatrodas ikviena astrologa bibliotēkā. Daudzām tajā paustajām atziņām būtu jābūt par neatņemamu mūsu darba sastāvdaļu.
Ļoti ceru, ka arī jūs iedvesmos mani komentāri un tas pamudinās jūs šai grāmatai pievērsties
Grāmatā <Viņa un Viņš> J.Rubenis izmanto daudzu autoru atziņas, turpmākajā tekstā parādīsies arī tās. Es komentēšu grāmatu secībā pēc lapaspusēm, lai tie kolēģi, kuri izmantos manus secinājumus, varētu viegli atrast apskatāmās tēmas, lasot grāmatu no sākuma.
Es nebiju lasījis šo grāmatu, kad sarakstīju savu topošo <Ceļā uz Mīlestību>. Ja būtu lasījis, es droši vien padomātu vai ir vērts to darīt, jo tik plaši un skaisti man noteikti nesanāk... Domāju, ka tik plaši garīgā redzējumā neviens latviešu autors līdz šim nav vēstījis, ja nu vienīgi kāds no rakstniekiem-piemēram Rainis....
Ikviens Cilvēks, kurš izkāpj no sava sociālā rāmīša, riskē. Atceros, citā J.Rubeņa grāmatā tas ironiski secina: kad rakstīju nopietni, man teica, ka tās esot pasaciņas. Kad rakstīju pasakas, man teica, ka tās ir pārāk nopietnas.. Daudzi cilvēki dzīvo priekšstatos un redz cilvēkus(grib redzēt!) pēc saviem priekšstatiem par to, kādam tam jābūt: ārstam, skolotājam vai mācītajam. Ar prieku secinu, ka vismaz pagaidām mums astrologiem, nav uzkarināta tāda birka. Liekas, ka mums Latvijā ir izdevies no tā veiksmīgi izvairīties. Jo es negribētu, lai man piekarina zinātnieka vai kaut kāda new age hipija birku.
J.Rubenis ir viens no tiem, kuri ir izkāpuši no savas profesijas ierobežojošajiem priekšstatu rāmjiem, un kas ir ļoti zīmīgi, nokalpodams pilnu Saturna ciklu- kā teoloģijas semināra students un mācītājs.
Komentāri vairāk būs saprotami astroloģijas zinātajiem, taču viena otra doma noderēs arī tiem, kuriem šādu priekšzināšanu nav.

19.lpp
Lai cik skaistas būtu pirmās iemīlēšanās izjūtas un to izraisītais reibums, šajā periodā attiecības vēl ir ļoti paviršas, mēs par otru cilvēku vēl neko nezinām. Es mīlu šo cilvēku, kaut nepazīstu, un vēl nav īsti noskaidrojies, vai spēšu un gribēšu šo cilvēku mīlēt, ja pazīšu. Dziļuma atklāšanai vajadzīgs laiks.

Venera kā iemīlēšanās planēta. Taču mēs nevaram pēc Veneras pateikt, vai ir satikts <īstais cilvēks>. Tādēļ ir gandrīz neiespējami prognozēt šīs fāzes iestāšanos-kad saprotat un iepazīstat!

27.lpp.
Tādejādi trīsvienība ir attiecību modelis, kas izskaidro mīlestību. Dievs ir <mīlestības process>-nemitīga visa atdošana un visa saņemšana. Mīlēt nozīmē ar prieku visu atdot otram un vienmēr būt atvērtam saņemšanai. Dievs ir attiecības, kas gan vieno, gan ļauj katrai personai saglabāt un attīstīt savu identitāti.

Jupiters kā dalīšanās un saņemšanas spēks. Trīs, trīsvienība, vienotība, iekļaušana.

29.lpp.
Pēc Teijara de Šardēna domām, saistībā ar mīlestības enerģijas darbību mūsos cilvēka attīstība notiek trijos soļos:
Centrējoties-cilvēkam vispirms veidojot attiecības pašam ar sevi, atklājot savas dzīles. Tas palīdz atklāt un relativizēt savu cilvēcisko ego(…)
Decetrējoties-veidojot attiecības ar otru cilvēku. Mācamies uztvert otru un vienoties ar viņu, būt attiecībās: es-tu. Svarīgi atskārst, ka tikai nobriedusi personība spēj veidot jēgpilnas attiecības.
Pārcentrējoties-veidojot attiecības ar Dievu, t.i. mācoties sevi pārspēt, lai savienotos ar lielāku Veselumu, kas spēj aptvert visu. Tas ir esības dzīlēs pieredzamais atklājums- mēs visi patiesībā esam viens. Galīgais esības attīstības mērķis ir personu kopība mīlestībā.

Brīnišķīgi parādīts Veneras trīs fāžu attīstības ceļš
Vērsis, 2.māja(papildus Mēness)
Svari, 7.māja(papildus Saturns)
Zivis, 12.māja(papildus Jupiters/Neptūns)

33.lpp
Mūsdienās daudzi autori uzsver milzīgo emocionālās inteliģences EQ –nozīmi(…) Cilvēks ar neattīstītu EQ nemitīgi pārprot un pārinterpretē cits citu. Daniēls Gulmens raksta, ka EQ ir divreiz nozīmīgākā par IQ(intelektuāla inteliģence), piemēram, lai gūtu panākumus darbā.

Skaidrs, ka astrologs, kurš visu intelektualizē un paļaujas uz formulām, nekad nebūs labs astrologs. Astrologam jāpiemīt arī spēcīgai EQ.

41.lpp
Gadu gaitā esmu sapratis, ka ego nāve un patiesās patības augšāmcelšanās notiek tad, kad cilvēks uzdrīkstas atteikties no <dzīves kontrolēšanas> ilūzijas un padoties Dievam. Es apzinos, ka šo vārdus var viegli pārprast, un tomēr es nevaru atrast citu apzīmējumu svarīgākajam cilvēka dzīves pagriezienam ka <padošanās Dievam>, jeb <padošanās Realitātei>.

Astrologam vienmēr jāatceras, ka tas ir arī pavadonis Gaismas virzienā. Tam jāspēj dot zināšanas par to pieaugušajiem cilvēkiem, īpaši pusmūža krīzes posmā. Pārlieku aizraušanās ar precīziem rāmīšiem, lai tikai klients nekļūdītos un spētu dzīvot <kontrolētas dzīves> ilūzijā ir garīgi neattīstoša. Tā veicina klienta un paša astrologa garīgo stagnāciju.

46.lpp
…mēs neredzam pasauli tādu, kāda tā ir, bet tādu, kādu to ļauj redzēt pakāpe, kuru esam sasnieguši. Mēs paši piedalāmies pasaules veidošanā, to skaidrojot un interpretējot. Tāpēc cilvēki, kas dzīvo viena un tajā pašā pasaulē, ne tikai jūtas, bet patiesām dzīvo dažādās pasaulēs…
.

Jo vairāk astrologs iepazīst cilvēkus, jo vairāk tas saprot, cik dažādās pakāpēs tie atrodas. Mums precīzi jāsaprot, kurā pakāpē cilvēks atrodas un jāspēj parādīt viņam tuvāko iespējamo pakāpi. Dažreiz tas nozīmē nolaisties uz astrologam neinteresantu, piezemētu realitātes uztveri, dažreiz tas iedvesmo dvēseļu lidojumam. Interpretācija dažādos līmeņos būs ļoti, ļoti atšķirīga, jo tas , kas ir labi augstākā pakāpē, zemākā var tikt uztverts ka sliktums. Kā teicis P.Donovs: kas labi debesīs, tas slikti uz zemes(un otrādi).

50.,53.un 55.lpp
Tajā attēloti <kvadranti>. Tie attēloti tāpat kā astroloģiskajā kartē. Lielākā daļa frāžu pilnīgi sakrīt ar astroloģisko kvadrantu interpretāciju. Vienīgi <Ascendenta> izvietojums attēlots augšpusē, bet tas nemaina kvadrantu secību. Tas veidots uz astroloģiskās kartes bāzes.

56.lp
Vērības prakse mums atgādina: no tā <kā> tu redzi, ir atkarīgs,<ko tu redzi>. Tādēļ spēja adekvāti uztvert nereti ir svarīgāka par zināšanu daudzumu.

Astrologam ir jātīra savs prāts. Tam pašam jāattīsta sava spēja redzēt realitāti bez emocionālas attieksmes pret to.

57.lpp
Visās reliģijās ne velti sastopams lielais simbols <ceļš>, kas norāda uz komforta zonas pamešanu, došanos nedrošībā, neziņā, paša nekontrolējamā procesā. Nav iespējams uzsākt nevienu ceļu, tam neuzticoties. Ticība ir ļaušanās dzīvei.

9.un 12.mājas tēma. Mēs dodamies garīgos meklējumos un mums palīdz Jupiters (pārvalda Strēlnieku un Zivis), kurš prasa uzticēšanos. Mutablais krusts ir neziņa.

58.lpp.
TAGAD UN ŠEIT. Vienīgais mirklis, kurā notiek mana dzīve, ir šis. Tāpēc šis mirklis ir pats svarīgākais pasaulē. Veids, kā es izturos pret šo mirkli, ir veids kā es izturos pret visu pārējo.
<Dievs ir šeit, tu neesi šeit>

Īsta mutablās enerģijas manifestācija. Ētera enerģija vienmēr ir šeit. Mums pašiem tā jāierauga un ar savu apziņu jābūt šeit un tagad. Tavs prāts (Mēness ) nav šeit, Saule(Dievs) vienmēr ir šeit.

66.lpp
Iniciācija ir sastapšanās ar svētumu. Dievišķo. Tā vienmēr ir savas esības dziļumu apgūšanas pieredze, mācīšanas esības dzīlēs pārspēt duālismu(sašķeltību), iegūt Dieva klātbūtnes pieredzi un atskārst visa esošā vienotību. Visu laikmetu mistiķiem bija absolūti skaidra patiesība: ja vēlies atrast Dievu, viņš jāmeklē sevī. Dievs ir sastopams katras dvēseles centrā.

Saules apraksts. Saule atrodas dvēseles centrā

67.lpp
… Klasiskās, arhetipiskās <varoņa un varones> ceļojuma posmus:
Pašpietiekama dzīve, neapzinoties patību,
Atsaukšanās aicinājumam pamest mājas un doties ceļā
Ceļš caur ievainojumu, kas cilvēku atver, atklāj dzīves patieso uzdevumu
Varoņa/varones nonākšana pie dzīves dzīļu izpratnes no tās virspusējības, savas patiesās patības atklāšanas.
Atgriešanās mājās kā pārvērstam cilvēkam, kas beidzot saprot <mājas>

No 4,mājas seklā līmeņa caur 8.mājas ievainojumu atgriešanos 4.mājā <mājās>

69.lpp
Labirints parāda, kāpēc nav gudri un nav iespējams mēģināt izmērīt mūsu garīgo attīstību, jo šis ceļojums nav lineārs, bet gan spirālveida garīgā kustība. Un dažkārt ir jāattālinās no centra, lai to sasniegtu!

Man vienmēr bijis jāpasmaida, kad kāds <nosaka> cik dzīves kurš dzīvojis un kādā attīstības fāzē kurš atdodas, piemēram pēc bērnišķīgās metodes-jo vecāks Mēness, jo vecāka dvēsele.

72.lpp.
Kad runājam par otro piedzimšanu, jeb apgaismību, mēs patiesībā pieskaramies svarīgākajam garīgajā praksē. Ja tā mums nepalīdz mainīties, tad tā mums nav nepieciešama vai pat var kļūt kaitīga, jo rada ilūziju, ka dzīve ir kļuvusi < garīga> manu prāta atziņu dēļ.

Gan attiecībā uz sevi, gan uz saviem klientiem, astrologam jābūt vērīgam-vai vārdi saskan ar darbiem. Bieži redzu, ka klienti ir daudz lasījuši un apmeklējuši lekcijas, taču darbos garīgums neizpaužas.

97.lpp
Aprakstīta Lilita, kas tulkojuma nozīmē <tumšā>. Mēs lietojam arī apzīmējumu melnais Mēness,

102.lpp
…pētījumi par tostosteronu liek izdarīt vienkāršu secinājumu: tas izraisa divas galvenās dziņas: pārgulēt ar kādu vai nogalināt kādu.

Īsa Marsa enerģijas definīcija

104.lpp
Ričards Rors uzver: Sievišķo principu vairāk interesē iekšējie procesi, dvēsele, amorfais, dziļākas jūtas, intuīcija, kopsakarības, harmonija, skaistums un attiecības kopumā. Sievišķais vairāk asociējas ar Mēness gaismas smalkumu, nevis ar vīrišķā Saules dieva kontrastaino gaismu un kreisās smadzeņu puslodes burtisko taisnvirziena uztveri.
Vīrišķo principu vairāk interesē ārējie procesi, forma, ideja, lietu virzība un darbība, apzīmējumi un klasifikācija-skaidrās saules gaismas kontrasti, nevis kopsakarības. Vīrišķais dod priekšroku gara un prāta virzībai augšup, nevis dvēseles virzībai lejup. Vīrišķais bieži vien izvēlas iet darbības un rīcības ceļu, nevis meklēt attiecības vai tuvību. Vīrišķajam bieži vien piemīt <fokusētā apzinātība>.

Gandrīz vai nav nekas jākomentē- ir aprakstīta Mēness un Veneras enerģijas, pēc tam Marsa un Saules enerģijas. Man liekas svarīgi, ka pie sievišķā tiek pieminēt vārds <kopumā>, kas ir Jupitera vārds. Tas tikai uzsver to, ka Jupitera pārvaldījums divās ūdens zīmēs nav nejaušs. Astrologam būtu labi pārzināt abas šīs pasaules, strādāt ar abām smadzeņu puslodēm.

109.lpp

 Kad valda iekšējais karalis -Kad valda iekšējā karaliene

Iekšējā patriarhija -Iekšējā matriarhija
Priekšroka objektivitāte -Priekšroka subjektivitāte
Cēlonis un likums -Nozīme un izņēmums
Struktūra -derīgums
Gara patiesība- Dvēseles atmiņas
Sabiedriskais labums -Personiskais labums
Ārēja kārtība -Iekšēja kārtība
Māja -Mājas
Lojalitāte lielajam stāstam- Lojalitāte iekšējam stāstam
Atbildība -Tiesības
Apņēmība-  Līdzcietība
pārāk lielam/ārējam/objektīvam- pārāk mazam/iekšējam/subjektīvam
Struktūra-  Haoss
Ārējā autoritāte -Iekšēja autoritāte
Plašums, augstums-Dziļums, sintēze
Saturēt kopā veselumu -Piešķirt autentiskumu daļām
Liktenis, pienākums -Skaistums, bauda
Saites ar pagātni -Savienošanās ar tagadni
Forma -Saturs
Pār mani- Manī
Cieta patiesība- Mīksta patiesība
Kārtība pirms rūpēm -Rūpes pirms kārtības
Tradīcija -Pieredze
Domas pāri jūtām-  Jūtas pāri domām


Jupiters un Saturns Mēness un Venera

Šajā tabulā labi var redzēt cilvēku atšķirīgos mērķus dzīvē. To diezgan labi var nolasīt pēc dispozīciju ķēdītes. Jāņem vēra, ka kreisais(Jupitera, Saturna) stabiņš vairāk aktualizējas dzīves otrajā pusē, taču tikai tiem, kuriem labas stabiņš nav spēcīgāks(Mēness, Venera)

128.lpp
Augšup vērstais garīgums nāk no Zemes dzīves(Marss ir zemes dēls un tā bulta ir vērta augšup)
Lejupvērstais garīgums nāk no gara un iemiesojas Zemes dzīvē. Tas ir Veneras simbols-aplis virs krusta.

136.lpp.
Attēls, kurā augstākā mīlestības forma neiznīcina, bet iekļauj zemāko ideāli ataino Saules sistēmas planētu darbību: ārējās iekļauj iekšējās un ir hierarhiski augstākas. Mīlestība, piemēram Jupiteram, ir iekļaujoša, pat Saturnam tā tāda ir, tikai šāda mīlestības pakāpē mums jāņem vēra visu citu vajadzības, pirmkārt jau tā ir mīlestība uz(ar) Dievu-Agape.

142.lpp, 143.lpp., 146.lpp
Tāpēc tantras praktizētājs neuztver juteklisko pasauli negatīvi, bet to izmanto, lai sasniegtu vienotību ar dievišķo. Īsi sakot, tantra ir mācīšanās satikties ar dievišķo, metoties dzīves, dzīvības enerģijas virpulī.(…)
Kad vīrišķais un sievišķais pols satiekas, šī jaunā apzināšanās var pacelt pāri ķermenim garīgā pieredzē, kas tālu pārsniedz personības robežas.(…)
Apustulis Pāvils:<Pagodināt Dievu sava miesā>

Spēcīgas Veneras gadījumā, nav tā jānoliedz par labu morālei. Ir jāizmanto šī enerģija. Šāds liktenis paredz daudz piedzīvot, daudz just. Atcerēsimies vēdu stāstu par Veneras medusmēnesi ar Apsaru. Pareiza Veneras enerģijas izmantošana dara brīnumus. Tās nobloķēšana rada emocionālas un fiziskas problēmas.

145.lpp
Zīmīgi, ka Sv.Jānis no Krusta rakstīja šo dzejoli sieviešu dzimtē. Mistiķi mēdz uzsvērt-dvēsele attiecībās ar Dievu vienmēr ir sievišķa, femīna, jo ir spējīga uztvert un radīt labvēlīgu vidi, kurā var attīstīties, nobriest un piedzimt kaut kas pilnīgi jauns. Arī vīrietim mistiķim komunikācijā ar dievišķo jāmācās aktivizēt un lietot savu labo smadzeņu puslodi, intuitīvo, sievišķo dvēseles daļu.

Astroloģija katrai no piecām planētam ir divas pārvaldījuma zīmes-vīrišķā un sievišķā. Jupiters Zivju (Vēža) zīmē ir mistiķu Jupiters. Tas parāda, ka esot sievišķa stāvoklī, dvēsele var tikt apaugļota.

148.lpp., 149.lpp
Pāvila 1.vēstule korintiešiem.
…Un ja man būtu pravietošanas dāvanas un es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu tāda ticība, ka es varētu kalnus pacelt, bet man nebūtu mīlestības, es nebūtu nekas.
Mīlestību nav iespējams aizstāt. Ne ar skaistu runāšanu, ne zināšanām, ne pareizu reliģiju, ne morāli vai labdarību.

Kad astrologi prognozē bez mīlestības, tie nedara labu darbu. Vienmēr atcerēsimies, ka visaugstākais ir mīlestība, arī uz cilvēkiem. Vai prognoze vairo mīlestību vai sēj bailes un nemieru? Tai jāsniedz dzīvības spēks, kurš nāk no mīlestības.

156.lpp., 157.lp., 158.lpp
Patiess dialogs rodas, ja esam vairāk ieinteresēti tajā, ko vēl nezinām, nevis tajā ko jau zinām.
Dialogs tev nepieder, tev tajā ir jāpiedalās.
Dialogā nepieciešama iesaistīšanās, aktīva rīcība.

Lielisks padoms priekš visiem sava Merkura attīstībai. Labs Merkurs vienmēr ir skolnieks, kurš vēlas uzzināt ko jaunu. Merkurs tiek attēlots kā skrienošs(aktīvs).

159.lpp.
Lieliski padomi dialoga veidošanai. Astrologs var ieteikt tos izmantot saviem klientiem attiecību uzlabošanai.

170.lpp.
Vārds<mājas> apzīmē trausli intimitāti, caur kuru satiekamies ar kaut ko ļoti dzīvu, ļoti svarīgu, ko lielākā daļa sauc vārdos Dievs vai Mūžība
.

Lieliski aprakstīta 4.māja un tajā simboliski Eksaltējošais Jupiters.

171.lpp., 172.lpp
Bēdas, kļūdās un vajadzībās-kad mēs esam ļoti ievainojami, un arī tad, kad jūtamies ārkārtīgi lielā drošībā, cita cilvēka mīlestības apņemti, mūsu lielākie noslēpumi un dziļākās ilgas parasti tiek atklātas citiem, un parasti to darām mēs paši. Tad, kad norisinās ievainojamības pilna apmaiņa, vienmēr abās pusēs norisinās paplašināšanās.
Cilvēki, kuri riskē ar intimitāti, neapšaubāmi ir daudz laimīgāki un daudz patiesāki. Pārlieku sargoties no ievainojumiem, mēs vienlaicīgi norobežojamies arī no intimitātes.
Es brīnos, kā gan cilvēks, kurš nekad nav praktizējis riskantu sevis atklāšanu vismaz ar vienu citu cilvēku, varētu zināt, kā būt intīmās attiecībās ar Dievu.

8.mājas apraksts ir lielisks! Ja astrologs spēj radīt klientam drošības sajūtu, tas tam uzticas un atklāj savus noslēpumus, rezultātā tiekot dziedināts. Pazīstu šo sajūtu, kad uzlādējas(paplašinās) abi-gan astrologs, gan klients. Esiet ļoti uzmanīgi, šis stāvoklis ir ļoti ievainojams!
Astrologam pašam ir labi apmeklēt psihoterapeitu un ieteikt to arī saviem klientiem.

174.lpp.
Ja esat nodzīvojusi kopā vairāk par 10 gadiem, tad nevienu no jums nav iespējams līdz galam saprast bez otra!

Sinastrijas ir ļoti svarīgs instruments cilvēku izpratnei. Sinastrijas starp vecākiem un bērniem, starp vecākiem, starp bērniem. Mēs neredzam pilnu ainu, kamēr neizanalizējam svarīgu cilvēku kartes!

176.lpp.
Paradoksāli- es neapzināti meklēju otru, kas varētu veicināt manu attīstību, bet vienlaikus arī baidos no tā.

Jebkuram cilvēkam ir jūtīgi punkti, kuri prasa attīstību. Sinastrijās mēs pieredzam, ka tie ir jāattīsta piespiedu kārta, taču tas ir grūti. Bet nav jau izvēles. Tādēļ sinastrijas analizējot, vienmēr jāatceras par grūto aspektu attīstošajām ietekmēm.

185.lpp.
…vārda simbols labākais skaidrojums ir šāds: simbols ir veids, kā parādīt to, kas principā ir neredzams.

Planētu simboli ir ļoti informatīvi ietilpīgi. Astroloģija ir simbolu tulkošanas māksla.

197.lpp.
Kā mēs izturētos viens pret otru, ja pasaulē būtu tikai mēs divi? Kāda būtu mana attieksme pret attiecībām, mīlestību, laulību, ja man būtu tikai viena alternatīva-dzīve ar šo konkrēto cilvēku vai dzīve vienatnē?

Sinastriju konsultācijās bieži var redzēt, ka cilvēki domā, ka kaut kur kāds ir labāks un tad viņam klāsies labāk. Patiesībā realitātē bieži tas nozīmē: vai no ar šo(šādu) vai dzīve vienatnē. Mēs ievelkam noteikta tipa cilvēkus, un, ja nespējam(negribam) papūlēties ar tiem izveidot labas attiecības, paliekam vieni.

211.lpp.
Labi aprakstīts, kāpēc tipoloģija ir svarīga citu cilvēku izpratnei. Astroloģija ir tipoloģijas zinātne.

212.lpp.
Par rabīnu tā laika Israēlā varēja kļūt tikai 30 gadus vecs precēts vīrietis.

30 gadu sasniegšanas saistās ar Saturna ciklu. Mēs zinām, ka tiem, kuriem Saturns nosaka kādu dzīves sfēru, tam ir <tiesības> to realizēt tikai pēc 30 gadu sasniegšanas.

216.lpp.
Tu nevari spriest un tev nav tiesību spriest ne par viena cilvēka laulību vai tās krīzi, ja nepārzini šo attiecību vēsturi.

Bieži cilvēki krīzes situāciju apraksta tikai šodienas vai nesenas pagātnes kontekstā: <viņš(a) mani piekrāpa, viņš dzer> un tā tālāk. Astrologs nedrīkst izdarīt secinājumu tikai no īsas vēstures. Lai saprastu šodienas situāciju attiecībās, ir pamatīgi jāizpēta vēsture, tai skaita arī katra cilvēka dzimtas vēsture! Neļaujiet klientiem sevi mānīt(viņi māna arī sevi) un nekļūstiet par viņu ego gaidu apmierinātajiem, bet parādiet patiesību!

222.lpp.
Neuzrādiet cilvēkam viņa problēmas, ja nespējat vienlaikus parādīt viņa iespējas!

Ir astrologi, kuri ātri atrod problēmas cilvēka kartē. Tas nemaz nav grūti. Bet tie var tikai kaitēt, ja neiedos reāli strādājošu metodi šim cilvēkam šīs problēmas dziedināšanai. Reāli strādājoša ir tāda metode, kurā mēs rēķināmies ar cilvēka enerģiju, gribasspēku un citam motivācijām. Ja neredzat tādu, labāk nesāciet kritizēt cilvēku. Jūs jau variet pieiet pie jebkura tukla cilvēka un pateikt tu esi resns. Viņš tāpat to zina! Pasakiet metodi, kura tam palīdzēs. Padomi VIENMĒR ir individuāli!

223.lpp.
Mums jāuzdrīkstas sākt strādāt ar saviem ievainojumiem, lai nevis vairotu savas sāpes, bet tās mazinātu. Dziedināt varam tikai to, ko esam gatavi atzīt un saskatīt.

Astroloģija lieliski norāda uz rētām. Tās ļoti bieži ir radušas jau bērnība. Astrologam jāpietuvina cilvēku sapratnei, ka pagātnes rētu dziedināšana reāli uzlabos viņa stāvokli šodienā un rītdienā.

224.lpp.
Ievainojumi, kas sasniedz mūsu dziļumus un tāpēc visvairāk sāp, mums atklāj tos!

8.māja. Mēs runājam par <dziļumiem>, bet tos atklāj tikai tie, kuriem ir dziļi ievainojumi.

228.lpp.
Vienīgie īstie dziedinātāji vienmēr ir ietvanoti dziedinātāji. Tavi dvēseles ievainojumi var kļūt par tavu kompetenci, jo tu ar tiem esi īpaši daudz strādājis.
Mēs lielākā mērā atveramies Dievam kļūdoties, nevis rīkojoties pareizi.
Lielākie ieguvumi n ak no transformētam ciešanām, vājībām, kritieniem.
1)Dziļumēnu apzināšanās process caur dziļumievanojumu izdzīvošanu
2)Atraisīšanās no upura lomas un savas varmācības pieņemšana.

8.māja(Skorpions) visdziļākajā visjēgpilnākajā aprakstā! Vienmēr esmu uzskatījis, ka gan psihoterapija, gan astroloģijā palīdzēt dziļās sāpēs var tikai tas, kurš pats caur to ir gājis un ir iemācījies ar to tikt galā. Paēdušais neēdušo nesaprot!

234.lpp.
Katru vajā viņa ēnas. Taču, ja kaut ko izstumjat un izolējat no apziņas, to nav iespējams koriģēt. Un tad rodas risks, ka kāda mirklī apspiestais materiāls negaidīti ielaužas jūsu dzīvē.

Ir astrologi, kuri iesaka<izvairīties> no tā un tā, respektīvi, izstumt ēnas lai tās netraucē. Tas nav iespējams! Ēnas ir jāredz un tās ir jāintegrē savā dzīvē. Sevišķi spilgti tas attiecas uz saspringtiem planētu aspektiem.

243., 244. lpp.
Lieliski aprakstīts, kā strādāt ar saviem saspringtajiem aspektiem, nevis izvairoties no tiem, bet integrējot tos savā dzīvē.

245.lpp
Tēlaini izsakoties, katra sirdī Dievs ir ierakstījis atbilstošu dzīves uzdevumu. Tev nav jāskatās pa labi un pa kreisi, tev jāuzdrošinās uzmanīgi ieskatīties sevī, izlasīt šo Dieva rokas ierakstu un tad uzdrīkstēties izdzīvot to vienreizējo dzīves uzdevumu, kas ir tikai tavs….Būt tam, kas esi, nozīmē būt autentiskam cilvēkam.

Astroloģija ir viens no nedaudziem instrumentiem, kurš palīdz atrast savu patieso Es. Tāds instruments ir arī meditācija.

245.lpp.
Labi aprakstīts, kā strādā harmoniskie aspekti. Uz tiem mēs vienmēr tiecamies, paskaidrots kā vislabāk to darīt.

247.lpp.
Atziņas par to, ka katram viņa horoskops ir labākais kas iespējams.

252.lpp., 256.lpp.,258.lpp
Piedošana prasa pārmaiņas manī. Tā ir sarežģīta, jo ved cauri nāvei. Piedodot mirst ego patība, vēlme, lai man vienmēr būtu taisnība, lai es visu kontrolētu, lai būtu pārāks.
Garīgais briedums nozīmē pieņemt nepatīkamu patiesību, ka mūsu galvenā problēma esam mēs paši.
ja nepiedodam un nesaņemam piedošanu, mēs paliekam neizbrienamā agresijas un rūgtuma virpulī, kas mūs plosa un izraisa smagas neirotiskas pārmaiņas.
Īsta piedošana cilvēkam dod milzu brīvības sajūtu. Piedodot cilvēks jūtas tā, it kā viņam no pleciem būtu nocelts vairāku tonnu liels smagums.

Ļoti, ļoti bieži novēlu cilvēkiem piedot. Tas ir tik svarīgi, ka tam var veltīt kaut vai visu konsultāciju. Piedošana ir absolūti dziedinoša!

259.lpp.
Transformētas sāpes ir sāpes, ar kurām nevar sāpināt citus.

Labs pamatojums tam, kādēļ ir jāstrādā ar sevi, savu pagātni. Tas labi noder, ja domājam par saviem bērniem.

263.lpp.
Pateicība, pateicīga dvēseles noskaņa ir viens no svarīgākajiem cilvēka garīgās attīstības elementiem. Pateicība ir mistiska pieredze, līdzīga mīlestībai, kas radikāli cilvēku maina.
Pateicība dzimst no apziņas, kas viss, pilnīgi viss ir dāvana.

Mums bieži jāatgādina cilvēkiem par to. 11.mājas labs pamudinājums.

263.,264.lpp.

Labi aprakstīts, kādēļ mums patiesi ir iemesls būt pateicīgiem par visu, kas mums dots.(11.māja)

267.lpp.
Labi padomi visiem, kuri jūt ko no Zivīm un 12.mājas

Neviens citāts nav pārpublicējams bez J.Rubeņa un apgāda Zvaigzne ABC atļaujas!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Atpakaļ

©Andris Račs 2010, materiālus drīkst pārpublicēt tikai ar atļauju,
ar norādi uz avotu: www.astrologos.lv

Seko: Facebook