Drošibas sajūta

 Bieži cilvēki aiz tā ka maz zina, domā, ka drošību radīs tas, ka būs darbs.
Vai astroloģiski tam ir kaut mazākais pamatojums? Ja mēs darbu darba ņēmējam identificējam ar 6.māju, tad tur nu gan drošības sajūtas nav. Tur ir stresi, rūpes, satraukumi, pienākumi , slimības un līdzīgas <jaukas> lietas.
Patiesa drošības sajūta ir prāta miers, kurš jāmeklē pie Mēness, kurs savukārt mājo 4.mājā un barojas 2.mājā. Tam šajās vietās draugos ir Jupiters Vēzī un Venera Vērsī. Tas saistīts ar paļāvību uz Dievu un mierīgu pasnovērtējumu, kā cilvēkam, kurs paļaujas uz Dievu, ka tas iedos tam pietiekami visu lai tas varētu pildīt savu dharmu. 6.mājā/Jaunavā šīs abas planētas ir vājā pozīcijā.
Šīs īsās pārdomas mani pamudināja uzrakstīt izlasītā eseja <Nedrošība> Griāna grāmatā Dārznieks/Zvaigzne ABC
Dārzs šajā grāmatā ir 4.māja

Kāds ārkārtīgi satraukts Dārznieka draugs mēģināja viņu pārliecināt mainīt savu dzīvi.
<Mūžīgi tu tā nevari dzīvot, tev jānāk pie prāta un jāpadomā par kādu drošu darbavietu. Tu esi pietiekami vecs,lai vairs ar dzīvi nerotaļātos. Tu taču nevari dzīvot ar šādu nedrošības izjūtu, nezinot, vai rīt tev būs ko ēst vai ne...>
<Starp citu,>Dārznieks viņu pārtrauca,<te nesen pa dārzu pastaigājās tavs priekšnieks, un es dzirdēju viņu sakām savam ceļabiedram, ka viņš nav pārāk apmierināts ar tavu darbu.>
Drauga sejā parādījās izbailes.
<Ko? Vai tiešām?>
Dārznieks pie sevis pasmējās par savu joku un teIca draugam:
<Kurš tagad dzīvo nedrošībā?>

Man klienti bieži uzdod šāda veida jautājumus: vai dzĪvot pēc savas būtības(Dharmas), vai iet strādat <drošu> darbu. Tad saprotošākajiem no tiem es saku: Jūs uzdodat šo jautājumu cilvēkam, kurš jau 35 gadus no vietas mostas un nezin vai būs darbs. Toties to, ko es daru, es daru no sirds.

P.S.
Rakstniekam Grian A.Cutanda Mēness ir Vēža zīmē un Merkurs Vērša zīmē.

 Atpakaļ

©Andris Račs 2010, materiālus drīkst pārpublicēt tikai ar atļauju,
ar norādi uz avotu: www.astrologos.lv

Seko: Facebook