Par pilnmēnesi

 PAR PILNMĒNESI
Ja mēs gribam saprast pilnmēness fenomenu, mums vispirms ir jāsaprot to kas Mēness ir.Astroloģijā Mēness ir personība, savukārt Saule ir dvēsele.
Personībai piemīt prāts un tieši prāts ir tas, kurā norisinās pilnmēness ietekme.
Cilvēks dzīvo ka personība un aizmirst kas viņš ir patiesībā. Dažādu nosaukumu un formu pasaulē, kurā mēs dzīvojam, aizmirstam sākotni no kā tas viss ir radies. Jebkura radība darbojas augstākas radības vadīta, tikai to neapzinās.
Patiesi zinošais paliek neitrāls un vēro kā caur viņu darbojas augstāka griba. Tas sajūsminās par šī plāna skaistumu un apbrīno it visas tā nianses.
Cilvēki, lai arī apveltīti ar apziņu, pārsvarā dzīvo ar prātu. Pacelties no prāta uz Es, tas ir garīgais ceļš. Tas no Mēness(prāts) iet uz dvēseli- Saule
Ja cilvēks dzīvo prāta pasaulē, tas ir pasaules pārņemts, tas tajā slīkst un zaudē savu patību. Šajā stāvoklī viņu ierobežo viņa personība, forma. Tas ir nosacījumu stāvoklis. Šādā stāvokli viņu ietekmē pilnīgi visi ārējie apstākļi, viņš ir pakļauts emocijām un nemaz neredz realitāti, bet tikai savu emocionālo reakciju uz realitāti. Pie tam šī emocionālā reakcija ir pilnība pakļauta pagātnē piedzīvotajam, un tieši tas ir daudzu pilnmēness fenomenu iemesls. Cilvēks izreaģē to, kas sen jau vairs nav aktuāls, bet atrodas viņa atmiņā. Tātad viņš nedzīvo šeit un tagad, bet gan savās pagātnes emocijās. Cilvēks viegli zaudē kontaktu ar savu patieso garīgo būtību un ļaujas prāta nebeidzamajai mainīgajai spēlei. Mēs to saucam par garastāvokļa izmaiņām
Ja mēs vēlamies pilnmēness laikā saglabāt skaidru apziņu, mums vienmēr jāatceras, ka ir mūžīgais, kurš ir nepārejošs, un pārejošais, kurš rada dažādus saviļņojumus prātā. Jo labāk jūs spējat nomierināt prātu(piemēram meditējot), jo mazāk uz jums atstās iespaidu pilnmēness.
Pilnmēness laikā Mēness debesīs maksimāli attālinās no Saules, tādejādi norādot uz to, ka prāts dzīvo savā vaļā bez dvēseles apzinātas vadības.
Visas bildes, ko redzam sev apkārt , ir pārejošas, gluži kā skatoties filmu uz kinteātrī. Vienīgais , kas ir pastāvīgs, ir ekrāns. Taču cilvēka prāts to aizmirst. Tādēļ ir tik svarīgi regulāri atcerēties savu pirmavotu. Tas neatrodas prātā(Mēness), tas ir dvēselē(Saule).
Vingrinieties vērot savu prātu. Vērojiet kā tas svārstās-piepildas ar prieku, skumjām, dusmām un atkal gavilēm. Lielakoties tam nav sakara ar patieso realitāti, bet tikai mūsu prāta reakcijām uz to.
Visvairāk pilnmēness ietekmē mazus bērnus un emocionāli nenobriedušus indivīdus.
Astrologija saka, ka Saule ir tēvs un Mēness ir māte. Jo vairāk jūs esat atkarīgi no mammas, jo vairāk jūs ietekmēs pilnmēness.
Ir labs ezotēriķu teiciens: mēs visi esam atraitnes bērni. Tas nozīmē, ka mēs neatceramies savu tēvu, bet visu pasauli uztveram caur savu mammu(prātu).
Ikviena garīgi apzinīga cilvēka ceļš ir apzināties savus abus <vecākus>, tad jūs pilnmēness ar savu vibrāciju ietekmi uz prātu tikai uzjautrinās-jūs vērosiet kā prāts vēlas viļņoties un paši saglabāsiet mieru.
 

Andris Račs, speciāli E-Liepājai

 Atpakaļ

©Andris Račs 2010, materiālus drīkst pārpublicēt tikai ar atļauju,
ar norādi uz avotu: www.astrologos.lv

Seko: Facebook