Skorpiona tēma

Skorpiona tēma- karmiskā pašievainošanās.
Definīcijas.
Pamatvārīgums: dzimšanas kartē redzamās sāpīgās tēmas,
Pamatievainojums: dzīves notikumi, kuri iedarbina šīs tēmas

Ir ļoti svarīgi atrast katram savu <pamatievainojumu> Tas ir dziļāks un sāpīgāks nekā parastās ikdienas dzīves sāpes.
Pamatievainojums ir mums visiem. No garīgās perspektīvas tā nav nedz nejaušība, nedz nelaime.
Pamatievainojuma dabu vislabāk saprast, apzinoties, ka tas rodas, vienam vai vairākiem sāpīgiem notikumiem saplūstot ar jau esošo dvēseles <vārīgumu>. Pamatievainojumu neizraisa tikai mūsu piedzīvotie ievainojumi. Ikviens no mums ir piedzimis ar fizisku, psiholoģisku un/vai garīgu vārīgumu-pašas dvēseles sagādātu jūtīgumu, kura dēļ noteiktus ievainojumus uztveram ļoti sāpīgi. Vairums dzīves sāpīgo notikumu neskar dvēseles kodolu-patību, taču tie, kuri skar, rada pamatievainojumu. Dzimšanas kartē tas jau ir redzams, Dzīves ievainojums neizraisa pamatievainojumu, bet iedarbina jau no iepriekšējam dzīvēm esošo <pamatvārīgumu>.
Dvēsele parūpējas par to, lai mēs gūtu pamatievainojumu, jo bez tā prāta sastapšanās ar dvēseli būtu mazticama vai neiespējama. Nesatricināmo ego, kas nekad nav piedzīvojis galēju sevis apšaubīšanu, nekas nespētu sagraut. Taču lai sastaptos ar dvēseli, mums vispirms jānomirst tam, kas iedomājamies esam, un tad jātiek iesviestiem neziņas periodā, kurā varam atklāt kādu noslēpumu. Ego vienmēr paliktu savās <pusaudziskajās > mājās. Tādēļ dvēsele parūpējas, lai mēs piedzimtu ar <pamatvārīgumu>, ko stimulē vai paātrina noteikta veida sāpīgie notikumi.
Pamatvārīgums var izpausties visdažādākajos veidos. Pamatvārīgums garantē to, ka dzīvē, parasti bērnībā, notiks viens vai vairāki notikumi, kurus uztversim kā ārkārtīgi traumējošus.
Kad aptveram pamatievainojuma ideju, aizdomājamies, ka mums pašiem jāuzņemas garīga atbildība par mūsu <pamatievainojumiem>- atbildība, nevis vaina.
Jā, mēs pārcietām vienu vai vairākus sāpīgus notikumus-,bet šo notikumu iespaidu pastiprināja mūsu <pamatvārīgums>. Pamatievainojums ir ne vien ego apgrūtinājums, bet dvēseles lielā izdevība.
Laba psihoterapija strādā ar pamatievainojumu.
Laba astroloģija strādā ar pamatvārīgumu un redz, kad pagātnē, tagadnē vai nākotnē kāds ievainojums uzrādīs pašam cilvēkam viņa paša pamatvārīgumu, lai izmantotu to ka lielo iespēju izpildīt savas dvēseles doto uzdevumu.

Pēc B.Plotkina idejām

 

 Atpakaļ

©Andris Račs 2010, materiālus drīkst pārpublicēt tikai ar atļauju,
ar norādi uz avotu: www.astrologos.lv

Seko: Facebook