2,māja. Ģimene un pašnovērtējums

2.māja. Bērnības ģimenes drošība un pieaugušā pašnovērtējums.
Rietumu astroloģijā parasti agrīnās bērnības ģimeni un mājokli apraksta ar 4.māju(Mēness pārvaldījums), taču vēdiskajā astroloģijā ar 2.māju (Mēness eksaltācija) apraksta ģimeni un ar 4.māju mājokli un mammu. Un Vēdiskās astroloģijas argumenti šajā jautājumā ir pamatoti.
Mums agrīnajā bērnībā vissvarīgākais ir drošība, miers, ēdiens(Vērša svētā trīsvienība). 2.māja parāda to visu jau no dzimšanas brīža-vai tiekat baroti, vai ir drošība, vai mamma ir mierīga(lasi-mierā ar jums).
Vēlākajos gados tas izpaužas kā sevis pieņemšana(labs pašnovērtējums) un spēja sev piedot. Mēs nevaram sevi iemīlēt, ja neesam izjutuši vecāku apliecināju mūsu vērtībai(2.māja).
Pirmai saskarsmei ar sievišķo(2.māja ir sievišķa) jābūt pozitīvai, tad mēs varam ienest pasaulē uzticēšanos, uzticību un mīlestību. Tas vislabāk notiek fiziskā, ķermeniskā, pastāvīgā kontakta ar mammu paša dzīves sākumā.
Papildus tam, ka vecākiem ir jārūpējas par bērna drošību, tiem ir uzticēta arī kāda dziļāka-arhetipiska-loma. Tas nozīmē, ka viss, ko bērns piedzīvo kopā ar tēvu un māti kalpo viņam par piemēru un atmodina viņā līdzīgas spējas.
Daudzi vecāki, paši būdami nepilnvērtīgu vecāku atvases, var izrādīt un nodot tālāk tikai tādu pieredzi, kādu guvusi savā dzīvē. Tādejādi ievainotu dvēseļu mantojums tiek pārnests no paaudzes paaudzē. Bet bērnam visvairāk ir nepieciešama lološana un ticība saviem spēkiem(2.māja). Lološana ietver priekšstatu, ka pasaule mums pakalpos un piedāvās kompromisus(Venera), kā arī atbalstīs un uzturēs mūs gan fiziski, gan emocionāli(Vērsis).
Ticība saviem spēkiem(2.māja) paredz, ka mums piemīt spēja pārvarēt dzīves grūtības un cīnīties par savām vēlmēm. Lai gan abi vecāki var lolot bērnu un mudināt viņu noticēt sev, arhetipiskā līmenī lološana tiek piedēvēta sievišķajam, bet ticības veicināšana –vīrišķajam elementam.
Kamēr vien skumjas, dusmas vai vecāku neizdzīvotā dzīve paliek neapzināta, cilvēks turpina nēsāt to sev līdzi(2.māja- fiksētais krusts). Arī kaunu, jo viņš jūtas līdzvainīgs. Mums visiem ir kompleksi, jo visiem ir pagātne. Mūsu agrākās dzīves neapzinātās detaļas ietieksies mūsu tagadnē un noteiks nākotni. Tādēļ ir tik svarīgi IEPAZĪT UN APZINĀTIES SEVI.
Tas, cik lielā mērā tikām loloti, tieši ietekmē mūsu spēju lolot citus. Tas, cik lielā mērā ticam sev, tieši nosaka mūsu spēju dzīvot pašiem savu dzīvi(1.kvadrants). Tas , cik droši riskējam iesaistīties attiecībās vai spējam tās iztēloties kā atbalstošas, nevis sāpīgas, tieši nosaka, cik apzināti veidojam dialogu ar vecāku kompleksiem.
No daudziem var dzirdēt, ka sevi iepazīstot, cilvēks sāks uzvelt vainu par savu dzīvi <nepareiziem> vecākiem. patiesībā ir gluži pretēji: jo jūtīgāk mēs apjaušam cilvēka psihes trauslumu, jo lielāka ir iespēja, ka piedosim vecākiem gan viņu pašu saņemtos, gan mums cirstos ievainojumus. Vislielākais noziegums ir neatvērt apziņu. Kur vien sava pagātnē atrodam ievainojumus un trūkumus, tur mums ir jākļūst par vecākiem pašiem sev un tie jānovērš. Tikai tad mēs spēsim nodot laimi saviem bērniem. Tikai laimīgiem vecākiem var būt PATIESI laimīgi bērni!
Mums to neizdosies īstenot, iekams cilvēks nebūs izzinājis sākotnējo vēstījumu izcelsmi un aptvēris, ka tie izriet no vecāku dzīves pieredzes. Mūsu uzdevums ir dzīvot pilnasinīgāk, un, ja pat neesam guvuši skaidru atbalstu dzīves agrīnajā posmā(1.kvadrants), mums vienkārši kaut kā jātiek galā bez tā. Jums ir sacījis: mums neizdosies pieaugt, iekams neiemācīsimies uztvert savus vecākus kā citus pieaugušos, tiesa, nozīmīgus mūsu biogrāfijā un , iespējams, ievainotus, bet-pats galvenais-kā citus cilvēkus.
Es vienmēr izmantoju 2.māju kā bērnības apstākļus ģimenē. Patiesībā tā ir viena no galvenajām mājām, ar kuru strādāt astrologam, kura mērķi saistās ar astropsiholoģiju, ar uzdevumu palīdzēt klientiem saprast un pieņemt sevi lai varētu sākt dzīvot pilnvērtīgu, apmierinošu un pat laimīgu dzīvi. Gan pašam ar sevi, gan saviem tuvākajiem.
Izmantoti citāti no Dž Holiss .Viduspāreja. Zvaigzne abc.
 Atpakaļ

©Andris Račs 2010, materiālus drīkst pārpublicēt tikai ar atļauju,
ar norādi uz avotu: www.astrologos.lv

Seko: Facebook