Opus

Opus
Šis vārda nozīme ir <darbs>. Taču šo vārdu lieto lai aprakstītu darbu ar jēgu, ar dziļāku māksliniecisku jēgu, tādu darbu, kura ir vieta iztēlei. Arī alķīmiķi lietoja šo vārdu lai aprakstītu sava darba procesu.
Arī lūkojoties cilvēka karte mēs varam to detalizēti analizēt un mēs varam šai analīzei pievienot Opus. Tad mēs ieraugām to, kas var tapt, tad mēs uzsākam alķīmisku procesu.
Karte ir kā pirmmateriāls, kā izejviela. Tālākais ir alķīmiskās meistarības darbs-Opus. Lai no šī pirmmateriāla (prima materia) izveidotos dzīve kā radošs process.
Jungs grāmatā <Psiholoģija un alķīmija> apraksta Opus kā iztēles darbu. Alķīmiķim jāvadās pēc PATIESAS iztēles, nevis fantāzijām. Kas astrologam ir patiesa iztēle? Tā ir cilvēka karte! VISS, kas ir kartē var TAPT! Nekas, kas kartē nav, nevar tapt.
Jungs saka ka iztēle ir autentisks domāšanas vai refleksijas veikums, kas nevērpj bezmērķīgas un nepamatotas fantāzijas, tā nevis vienkārši rotaļājas ar objektu(karti), bet gan cenšas uztvert iekšējos faktus un atveidot tos tēlos, kas ATBILSTU šo faktu dabai. Šis ir Opus darbs.
Tieši tādēļ pēc ilggadīgas prakses esmu sapratis: vissvarīgākais astroloģijā ir izprast planētu iekšējo dabu, principus, <prima materia>. Ja jūs to patiesi dziļi izpratīsiet, jums atvērsies acis uz to, kas VAR NOTIKT ar jums, jūs iegūsiet idejas, iedvesmu redzēsiet iespējas, kuras bāzēsies PATIESĪBĀ, tās būs nevis fantāzijas, bet PATIESAS IESPĒJAS. Tālākais jau <sīkums>: noteikt kad un kā tas varētu notikt. Ja cilvēks kļūst par savas dzīves alķīmiķi, viņš nostājas uz patiesas pārveides ceļa, viņš sāk vadīt savas zvaigznes.
13.10.22.
 Atpakaļ

©Andris Račs 2010, materiālus drīkst pārpublicēt tikai ar atļauju,
ar norādi uz avotu: www.astrologos.lv

Seko: Facebook