Atzīšanās mīlestībā

Galvenais astroloģijas noslēpums ir tas, ka tā operē nevis ar terminiem, bet ar simboliem, metaforām un alegorijām, tas ir- ar jēgnozīmīgām vienībām, kuras ir pavisam citādas nekā formālie traktējumi. Astroloģija izmanto dabā novērojamos objektīvos arhetipisko substanču-simbolu ritmus, lai pēc iespējas dziļāk ieietu konkrētās tēmas specifikā.To ir svarīgi saprast, jo blakus matemātiskajam, fizioloģiskajam un objektīvajam astroloģijā ir arī daudz mistiskā, noslēpumainā, taču reālā.

Astrologs ir harmonizētājs. Viņš palīdz novērst, pateicoties iekšējo un ārējo apstākļu apzināšanai, nedabīgo sasprindzinājumu, disharmoniju .

Astrologs ir progresa nesējs. Viņš veicina cilvēka stabilizācijas un harmonizācijas procesa paātrināšanos.

Astrologs ir dziednieks. Viņš palīdz cilvēkam noskaidrot viņa problēmu patiesos cēloņus un iesaka konkrētus atveseļošanās ceļus. Mainot cilvēku, astrologs hologrāfiski pilveido viņu kopumā.

Kas īsti astroloģija ir?

Būdama metazinātniska, mākslinieciska un aprakstoša, tā izmanto faktus, ļauj izskaitļot sinhronisma brīnumu un cikliskuma burvīgumu. Tā ir intuitīva māksla, kas ļauj piekļūt dzīvības noslēpumiem. Parasti lielākajai daļai astrologu, apgūstot arvien jaunas un jaunas šīs smalkās mākslas nianses un izprotot tās brīnišķās likumsakarības, rodas kāda īpaša emociju sintēze- vienlaicīgi tu jūties gan kā kaislīgs mīlnieks, gan kā gudrs mūks... Astrologam planētas un spīdekļi ir reālas dzīvas substances- Lielā Radītāja palīgi; Zodiaka zīmes- divpadsmit Debesu Hierarhijas simboli- arhetipi. Māju sistēmā astrologi saskata ne tikai cilvēka dzīves divpadsmit sfēras, bet arī divpadsmit Lielos Pienākumus, Lielos Likumus.

Astroloģija ir gan praktiska disciplīna, gan īpašs pasaules redzējums, gan esksistenciāli dziļa poētika. Gluži kā okeāns nevar pretendēt uz viņā ieplūstošo upju, kuras viņu baro -nozīmi, astroloģija nevar tikt nosaukta par zinātni, ne par mākslu, ne par reliģisku praksi- tā ir kaut kas vairāk par to, ko mēs zinām... Astroloģija ir māksla dzīvot! Tā norāda uz objektīvā un subjektīvā laika un telpas mijiedarbību.ir skaidrs, ka dzīvu dzīvi var aprakstīt tikai ar iracionālu simbolu valodu. Var teikt, ka astroloģija pēta cilvēka iekšējo pulksteni.

Astroloģija līdzinās muzikālai lādītei:abām vienādi uzbūves principi- no vienkāršā uz abstrakto! Astroloģiskie faktori-zīmes, planētas, mājas, aspekti-it kā vieni un tie paši, taču melodija katram sava. Kosonanses, disonanses, akordi un gammas nomaina cita citu. Viss skan, viss notiek... Viss savā laikā un vietā...

Horoskopa sastādīšanu var salīdzināt ar spoguļa iegādi. Pateicoties astroloģijai, cilvēkam ir iespēja satikties pašam ar sevi tik, cik dotajā brīdī ļauj viņa Karmas sargi.

Īsts astrologs nenodarbojas ar zīlēšanu, viņš nav nekāds izlūks, viņš ir celtnieks! Astroloģija ir psihoarhitektūra, tā ir mācība par dzīves celtniecību. Ja mums ir zināms dzīves plāns, rasējums, tad mums ir jāceļ šī būve-sava dzīve, nevis jāzīlē, kā tā pati uzcelsies. Cilvēks aiziet bojā no iekšēja haosa un kaislībām, ja neiemācās pats sevi vadīt; māja netiek uzbūvēta, ja namdaris nesaskaņo savu rīcību ar arhitektu...

Astroloģiju salīdzina ar algebru. Un pamatoti. Arābu vārds al džebr nozīmē daļu savienošanu veselumā. Līdzīgi algebrai, astroloģija veicina psihes un organisma vienotību.

Cilvēka dzīvē var būt ļoti daudz notikumu un ļoti daudz domu un secinājumu par notikušā jēgu. No garīgās attīstības viedokļa tieši notikumu nozīmes apzināšanās, nevis vienkārši pašu notikumu pārdzīvošana, ir svarīgākais. Astroloģija ļauj iepazīt absolūto simetriju, kura pastāv starp cilvēka iekšējo pasauli un ārējiem notikumiem.

Sagatavojis Andris Račs

 Atpakaļ

©Andris Račs 2010, materiālus drīkst pārpublicēt tikai ar atļauju,
ar norādi uz avotu: www.astrologos.lv

Seko: Facebook