Astroloģija - zinātne, ticība, laiks, simboli, intuīcija

Ievads

Lai cik tas arī nebūtu dīvaini, astroloģija īpaši nepieciešama ir tieši šodienas cilvēkam, jo totālās automatizācijas laikmets ir ienesis cilvēka apziņā daudzas bīstamas noslieces. Individuālisms uzvar dabisko tieksmi pēc kopības, siržu un rpātu sadarbības. Materiālisms un merkantilisms nomāc romantikas dzinuļus, profanē svinīgās Dvēseles Dziesmas, bez kurām cilvēks nespēj dzīvot. Masveidā bezdievīgums tiek pretstatīts garīgumam un dziļi mistiskai pasaules izpētei. Taktika prevalē pār stratēģiju, fizioloģija pār psiholoģiju. Nauda tiek pretstatīta radošam darbam, pelēkās ikdienas primitīvisms tiek uzskatīts par patiesu realitāti, bet dzīvā, tīrā, skaistā un pilnīgi pamatotā cerība par Pilnību un Harmoniju tiek uzskatīta par lieku.

Fundamentālo astroloģijas(un ne tikai) pamatu ignorēšana ir novedusi pie īpaša veida bezgarīguma, ļoti virspusējas un un primitīvas realitātes sapratnes. Kā tas skar astroloģiju?

- Cilvēki ir pieraduši uztvert Laika tecējumu kā pilnīgi viendabīgu. Laiks tiek uztverts kā tukšs ilgums. Tamlīdzīgs priekšstats par laiku kā viendabīgu līnijveida kustību īstenībā ir Laika noliegšana vispār. Astroloģija uzsver, ka katrs Laika mirklis ir savādāks, neatkārtojams. Astroloģija ļauj saprast katra mirkļa un šajā mirklī dzimušo subjektu un organismu atšķirības.

- Pret astroloģiju noskaņots cilvēks ir pārliecināts, ka viņa iekšējā psiholoģiskā telpa nav strukturizēta. Viņš domā, ka iekšpusē ir tikai migla, ilūzijas un šaubas vai, vēl sliktāk, stingras noteiktības un un viennozīmīgi jēdzieni. Neizmantojot astroloģiskas koncepcijas, viņam nav iespējams saprast savas psihes organizētās struktūras, jo astroloģija pirmām kārtām nodarbojas ar ar ārējo notikumu un iekšējo stāvokļu savstarpēju attiecināšanu, abiem plāniem izmantojot vienotu simbolu sistēmu.

- Atrauti no astroloģiskajām doktrīnām, mūsdienu cilvēki domā, ka nekādi nav saistīti ar Zemes iemītniekiem, ja nu vienīgi juridiski, finansiāli, asinsradniecīgi, ārējā sociālajā tradīcijā. Savukārt sinastriskā astroloģija uzskata, ka visas bez izņēmuma tikšanās dzīves laikā notiek ar īpašu jēgu un visdziļāko nozīmi. Matariālistiski orientēts šodienas cilvēks domā, ka visu viņa problēmu saknes atrodamas būtības ārpusē. Šie cilvēki noliedz dvēseles priešvēsturi. Astroloģija savukārt nav iedomājama bez cilvēka dvēseles karmas pētniecības.

- Mūsdienu pētnieki-profāni ir pārliecināti, ka inviens cilvēks ir ir brīvs ne tikai juridiski un sociāli, bet šajā dzīvē viņam nav jāveic nekādi īpaši garīgi uzdevumi. Viņš uzskata, ka cilvēkam tikai nepieciešams ievērot apkārtējo intereses, bet pārējo var darīt visu, ko vēlas. Astroloģija atklāj cilvēkam viņa īpašo(dharmisko)uzdevumu. Astroloģija ne tikai nav zaudējusi savu fundamentālo nozīmi cilvēka sociālajā un kulturālajā attīstībā, bet tieši otrādi, mūsdienās tās loma ir būtiski izaugusi. Tik daudzi ir zaudējuši savu Veseluma sajūtu, zaudējuši mērķi un virzienu, neredz likumsakarības, kas veido sapratni ar tuvākajiem un cilvēci kopumā. Astroloģija, adekvāti pielietota, var ikvienam palīdzēt atrast savu Ceļu.

Zinātne un astroloģija

Lielākā daļa zinātnisko astroloģijas kritiķu nav speciālisti šajā jomā. Liekas, kāda gan tur problēma,- lai tiktu skaidrībā ar astroloģiju, tā vienkārši jāiemācās! Taču visbiežāk tā nenotiek. Kāpēc gan daudziem astroloģijas studijas sagādā tik lielas grūtības un viņi nav spējīgi to apgūt, kaut vai tāpēc, lai to kritizētu?

Pirmārt, astroloģijas studijas ir gadiem ilgas un prasa ne mazums intelektuālu pūļu. Pie tam- daudz kas sevī jāmaina, arī dzīvesveids.

Otrkārt, vairums cilvēku, audzināti akadēmisko institūtu garā, nav spējīgi apjēgt tos mehānismus, ar kuru starpniecību realizējas debesu un zemes saistība. Astroloģijas pamatu veido paradigma, kas ir atšķirīga no ierastās domāšanas,- hologrāfiska, holistiska, biopsihiska. Tātad runa ir par pašu domāšanas veida maiņu.

Treškārt, astroloģijas studijas respektabliem zinātniekiem nav droša nodarbe, tāpēc, ka vairums kolēģu izturas pret to skeptiski vai ironiski. Kur slēpjas problēma? Apstāklī, ka sabiedrības zemapziņa pavēl cilvēkam atraidīt astroloģiju tieši tāpēc, ka šīs ezotēriskās zinātnes studēšana var likvidēt sabiedrības zemapziņas ietekmi uz indivīdu. Paldies Dievam, liekas, ka latviešu vidū tomēr zemazpziņas līmenī ir saglabājusies sapratne par cilvēka un pasaules vienotību.

Tas, kurš mācās astroloģiju, sāk apgūt savu psihi, tātad savu būtību, kļūstot aizvien netkarīgāks, brīvāks un darboties varošāks visplašākajā nozīmē.

Taču, lai līdz tam nonāktu, iesākumā ir jānostājas pret zināmas sabiedrības daļas viedokli un jāuztver astroloģija visnotaļ nopietni. Uz to daudzi nav spējīgi...

Ticība

Mantikas, spiritisma un astroloģijas bīstamība slēpjas ne jau apstāklī, ka cilvēks ielūkojas nākotnē, bet gan tajā, ka nepilnīga vai kļūdaina nākotnes tulkošana tiek uztverta kā balta patiesība un cilvēks atdodas nākotnes un sevi ierobežojošiem šauriem ilgu stereotipiem. Patiess astrologs uzmanīgi pēta nākotnes ainas un analizē tās. Tajā pašā laikā viņš nepārtraukti ir atvērts jaunajam un neparedzētajam. Tas Kungs taču rada nepārtraukti un rada pārli laicīgajiem likumiem!

Nākotne ir daudzvariantīga, un neviens no ieraudzītajiem ceļiem nedrīkst būt uzskatīts par vienīgo. Paša par sevi prognožu tehnikas, tai skaitā astroloģiskās, nav ne garīgas, ne negarīgas. Tie ir tikai instrumenti, līdzekļi. Svarīgi ir, kādu mērķu vadīts cilvēks tos izmanto. Informācija par nākotni ir liels spēks, tāpēc tā tiek dota tikai pietiekami garīgi attīstītiem cilvēkiem un vienmēr ir nodrošināta ar slepenības grifu, kas nedrīkst tikt pārkāpts. Slepenības grifs strādā divreiz: tas ierobežo informāciju, ko var saņemt prognozētājs, un ierobežo prognozētāju spējā informāciju nodot. Tad vēl seko klausītāja spēja informāciju saprast adekvāti...

Var teikt, ka astroloģija ir īpašs ceļš pie Dieva, kurš tiek piedāvāts tikai īpaši spēcīgiem indivīdiem. Tas ir stigru Likumu, sevis un apkārtnes saskaņošanas ceļš. Dzīve saskaņā ar astroloģiskajiem kanoniem ir ļoti augsta līmeņa prakse, kurā plānveidīgi un apzināti jāveic sava garīgā pilnveidošana. Astroloģija ļauj prognozēt zemi attīstītu cilvēku uzvedību, taču brīvajiem un domājošajiem palīdz izzināt savus uzdevumus augstākajā garīgajā līmenī. Cilvēks paliek brīvs katrā savas dzīves kustībā, taču astroloģisko ritmu zināšana tam ļauj labāk iekļauties dzīves straumes virāžās.

Laiks

Laiks ir stingri strukturēts, organizēts un katrā nākošajā mirklī atširas no iepriekšējā. Visu radošo Laika tēlu mēs atrodam ķīniešu filozofijā. Pēc Dao koncepcijas, pasaule ir brīvi augošs zieds, kurā katra daļiņa ieņem savu vietu saskaņā ar veselumu, viss aug vienlaicīgi un individuāli. Indiešu filozofijā populārs ir Laika attēlojums Laika upes tēla veidā. Upe , kas iztek no bezgalības un tajā arī ietek. Senie indieši uzskatīja Laiku par nepārtrauktas radīšanas un pašorganizācijas straumi. Faktiski astroloģija pēta Hronosa- Laika organizētību, ritmu un hierarhiju. Iespējams, ka astroloģija ir pati noslēpumainākā, ārēji vissamudžinātākā no ezotēriskajām zinātnēm. Bet astroloģija var būt arī atslēga dzimstošo noslēpumu izpratnei: gan prognozēšanai, gan kā pamats neredzamajai maģiskajai iedarbībai uz realitāti, gan kā dziedniecības māksla, gan veseluma un harmonijas atjaunošanas veids.

Astroloģija apgalvo, ka pasaule ir teoloģiska, tas ir, ka tā tika izveidota ar noteiktu programmu, pēc noteikta plāna un tiecas uz noteikta mērķa piepildījumu. Faktiski astrologi uzskata, ka katra atsevišķa organisma vēsture kopumā ir tikusi uzdota, precīzāk, ir tikusi uzdota kā struktūra, to vai citu notikumu un krustceļu iestāšanās termiņi. Paša stāsta vēsture, tas ir, taktiskais piepildījums pašu izvēļu raksturs, pilnībā atkarīgs no cilvēka brīvās gribas. Nākotnes daudzvariantība saskaņā ar astroloģiskām doktrīnām nekādā gadījumā neizslēdz karmisko inerci(pagātnes ietekmi) un dharmisko izvēļu optimizāciju (pareizu izvēli).

Simboli

Astroloģija ir simbolu valoda. Jāņem vērā, ka vairākiem simboliem, kas ir sevišķi svarīgi katrā kultūrā, eksistē pašiem savi egregori. Ar tiem iespējams sarunāties, tie ir spējīgi saprast jautājumus un atbildēt uz tiem. Indiešiem ir mantras, ar kurām viņi vēršas pie atsevišķām planētām, dievībām. Simbols atver smalkās pasaules realitāti. Dažādos egregoros eksistē dažādas astroloģiskās tehnikas, tādēļ katrs speciālists izvēlas sev piemēroto, un kā saka astrologi, viņam tā strādā. Gatavība saprast un iztulkot simbolus organizē pētnieka dvēselē īpašu instrumentu, kas būtu piemērots, lai rezonētu ar simbolu nozīmēm. Simboli ir egregoru energoinformatīvie kanāli un vienlaicīgi arī atslēgas to saprašanai cilvēkam. Astrologa gatavība sākas ar stadiju, kad tas iekšēji saprot, taču nespēj ārēji paskaidrot saprasto. Paskaidrošana citam cilvēkam(astrologs kā kanāls) ir praktizējoša astrologa uzdevums.

Astroloģijā atsevišķs faktors nevar būt tik viennozīmīgs, cik viennozīmīga dažreiz ir Zīme, Simbols. Simbola jēgas struktūra ir daudzslāņaina un paredz aktīvu radošu paša pētnieka darbu. Šis darbs ir iekšējs, meditatīvs. Simbola nozīme nav iedota, taču tā ir noteikta. Simbola tulkošana ir dialogs. Simbola nozīme reāli eksistē tikai cilvēka iekšienē, tā attiecību iekšienē ar citiem cilvēkiem un egregoru. Astroloģiskā informācija ļauj cilvēkam saprast un atmodināt pašam sevi, ļauj piepildīt tukšo ārējo(zīmējumi, talismani u.t.t.) simbolu jēgu ar patiesi dzīvu saturu. Tad cilvēks kļūst par līdz-Radītāju savā dzīvē un pasaulē kopumā.

Intuīcija

Veselums kooperatīvi reaģē un katras savas daļiņas izmaiņām. Pie tam saprast un novērtēt visus daudzveidīgos faktorus, kas savstarpēji mijiedrabojas, ar loģiskā prāta palīdzību nav iespējams. Tieši tāpēc astrologi tik neatlaidīgi cenšas attīstīt sevī intuitīvo spēju saprast jautājuma būtību. Ceļš uz pilnību astroloģijā ir tikai viens- meditācijas, insaita, apgaismības meklējumi. Pēdējā bez reliģiozi garīgiem meklējumiem praktiski nav sasniedzama. Astroloģija apbrīnojamā veidā pati kultivē, apgaro cilvēku, kurš daudzus gadus cītīgi to mācās. Pie tam audzināšana it kā notiek pati no sevis, pilnībā atbilstoši meklētāja individuālajām īpašībām un patiesajām vajadzībām. Astroloģija ir kā svētīga straume, kas ielīst no harmoniskas nākotnes mūsu nemierīgajā tagadnē. Tie, kuri sajūt un apjēdz būtisko reliģijas un astroloģijas mijiedrebību un kopību, spēs pat visgrūtākajā situācijā iegūt stingru pamatu zem kājām.

Tomēr, kā tā strādā?

Iracionālā astroloģijas ideja var tikt noformulēta šādi:

- Ritmu, Notikumu slēptā jēga var tikt atklāta tikai intuitīvā, tas ir, iedvesmas, apgaismības, meditācijas ceļā.
- Šādai dziļai pētniecībai astrologam ir jābūt evolucionāri sagatavotam, attīrītam, jo viņš pats ir pētāmā objekta pētīšanas instruments.
- Zināšanu nodošana citam par jēgu un nozīmi nevar notikt ārējā racionālā veidā. Tas prasa no klienta īpašu atvērtību, pietiekami augstu viņa intuitīvās apjausmes līmeni, asociatīvo domāšanu, kā arī divu dvēseļu simpātisko rezonansi šajā kopīgajā pāra jēgasradīšanas procesā.
- Ir skaidrs, ka tas viss nedara astroloģiju par vienkāršu lietu. Taču tajā pašā laikā tā vairs nav noslēpums aiz septiņām atslēgām.

Astroloģiju ir mācījušies, mācās un arī mācīsies. Cerams, ka tie būs cilvēces gaišākie prāti. Un, ja šo ceļu ir gājuši citi, tātad to noeiet varat arī jūs. Noiet un pārliecināties, ka pasaule un cilvēka dzīve ir daudz saprātīgāka, mērķtiecīgāka, pilnīgāka un skaistāka nekā iesākumā var likties...

Sagatavojis Andris Račs

 Atpakaļ

©Andris Račs 2010, materiālus drīkst pārpublicēt tikai ar atļauju,
ar norādi uz avotu: www.astrologos.lv

Seko: Facebook