Divi mērķi

Divi mērķi
Vai esat padomājusi par to, ka karte meklējot Mērķus un Uzdevumus, mums jārunā vismaz par diviem atšķirīgiem mērķiem.
Viens ir mūsu sociālais mērķis, kuru visprecīzāk raksturo MC. Bieži to redzam attēlotu ar bultu, vēl vairāk uzverot tā nozīmi kā mērķi.
Otrs mērķis ir dvēselei. Dvēseles mērķi vislabāk raksturo IC. Tas ir virziens uz iekšpusi, tur, kur tiecas dvēsele.
Šie abi punkti horoskopa ir opozīcijā- esot pretstatā un vienlaicīgi norādot uz abu savstarpējās sabalansēšanas nozīmīgumu.
Ja sociālos mērķus mēs sasniedzam ar zināšanām, objektīvās informācijas iegūšanu(virs horizonta), tad dvēseles mērķus mēs varam tikai iztēloties, tie ir ka pasakas, kā tēli. Dvēseles mērķus near redzēt atšķirībā no ārējiem, sociālajiem, profesionālajiem mērķiem, kuriem ir ļoti skaidrs apveids. Dvēseles mērķus var tikai iztēloties, sajust un nojaust.
Dvēselei nav instrumentu, ar kuru palīdzību realizēt savus mērķus. Tai nav ne roku, ne kāju, ne galvas. Taču šie instrumenti ir mūsu ASC. Nosacīti mēs ASC varam nosaukt par personību vai , vel labāk, par ego.
Ego nepieciešams dvēselei, lai tā varētu sasniegt savus mērķus. Dzīves sociālās aktivitātes gados dvēseles mērķi biezi tiek nesadzirdēti, jo skaļi savās parādēs soļo ego komandētie „uzvaru zaldāti”. To zābaku radītais troksnis (ASC=Marss, MC=Saturns) parasti neļauj sadzirdēt ēterisko, kluso dvēseles melodiju no IC.
MC ir mūsu mērķi, bet IC ir tas, ko skaisti varētu apzīmēt ar „pēc tam”.
Ja meklējat savas dvēseles mērķus, apsēdieties: kājās patiesības nav. Apsēdieties, vislabāk vismierīgākajā un klusākajā vietā, kura jums zināma un pieejama. Un tad padomājiet par šo ”pēc tam”. Kas būs tad, kad sasniegsiet mērķi, uz kuru šobrīd tiecaties? Būsiet laimīgs? Kas ir tas, ko darot, „pēc tam” būsiet laimīgs?
Ja jums nav atbilde uz šiem jautājumiem, uzmeklējiet kādu dzīves gudru cilvēku un pajautājiet padomu.

22.11.23.

 Atpakaļ

©Andris Račs 2010, materiālus drīkst pārpublicēt tikai ar atļauju,
ar norādi uz avotu: www.astrologos.lv

Seko: Facebook