Sievišķais ceļš uz brīvību

Sievišķais kā ceļš uz brīvību.
Katra cilvēka horoskopā ceturtā, sestā, astotā un divpadsmitā mājas ir tās, kurās mēs pakāpeniski kalpojot , mācoties pacietīgi un bez ārēja spožuma veikt daudzus darbus, apzināti vai neapzināti iegūstam atbrīvi. Viens no vārdiem, ar kuru to apzīmē, ir mokša.
Šīs mājas simboliski ir saistītas ar sievišķajām zodiaka zīmēm.
Tās nav tendētas uz ārējiem panākumiem tik lielā mēra, kā tas ir citviet. Protams, cilvēka patiesā garīgā orientācija noteiks vai tiešām pirmkārt šeit cilvēks kalpos no sirds, lai rūpētos par saviem mīļajiem, par cilvēkiem un citām dzīvām radībām , vai arī centieni būs vērsti uz mērķi, rezultātu, karjeru.
Sievietēm dzīves laikā nākas daudz vairāk laika veltīt pienākumiem, par kuriem netiek maksāta alga vai piesprausti ordeņi un piešķirti tituli. Taču karmiskās atbrīves virzienā sieviete izdara daudz vairāk, jo jebkurš padarītais darbs bez atalgojuma un ārēja novērtējuma visātrāk izgaisina karmas krājumus.
Vīrieši daudz vairāk ir centušies karmu veidot. Desmitā māja saucas karma bhava- karmas māja. Tā zināma kā karjeras un ārējo sasniegumu māja. Nav izslēgts, ka dzimums, ar kuru piedzimstam katrā dzīvē, lielā mērā ir kā iespēja/uzdevums vai nu vairāk sadarīt (karma-darbība) vai atbrīvot(ies) no karmas.
Mūsdienu sekulārajā, uz konkurenci , materiālo panākumu un varas ideālu dominancē arī sievietes vēlas gūt ārējus panākumus, piebiedrojoties vīriešiem karmas vairošanā.
Es neaicinu visas sievietes atgriezties mājās un veikt neapmaksātu darbu. Taču mums katram ir jāapzinās ko mēs darām un kādēļ. Katram no mums ir dota iespēja izvēlēties. Pareiza izvēle nāk no apzināšanās, no mūsu dvēseles.
Es aicinu vīriešu un sievietes daudz augstāk novērtēt to sieviešu darbus, kuras daudzus gadus velta mājam, bērniem, saviem vīriem. Mums visiem daudz vairāk ir jāgodā savas mātes, vīriem jāgodā savas sievas par to laiku un spēku, kuras tās velta mājām. Es aicinu no sirds pateikties savam vecmammām un viņu mammām par dienām, naktīm , savas dzīves gadiem, kurus tās mums neredzamā veidā veltījušas no visas sirds.
Neatkarīgi no dzimuma, mēs esam sievišķā stāvoklī vienmēr, kad esam gatavi nevis valdīt, bet kalpot. Pazemība ir tikums, kurš dod iespēju atbrīvei no karmas.
To taču mēs visi velētos-tapt brīvi?
17.12.23.
 Atpakaļ

©Andris Račs 2010, materiālus drīkst pārpublicēt tikai ar atļauju,
ar norādi uz avotu: www.astrologos.lv

Seko: Facebook