Kas skatās uz karti?

Kas skatās uz cilvēka karti?
Visi zina, ka dažādi astrologi ierauga ko citu viena un tajā paša kartē. Un tad rodas jautājums: no kādas pozīcijas mēs katrs skatāmies uz karti?
Lūk citāts no Ričarda Rora grāmatas „Mīlestības ceļš”
„Kurš redz?
Būtībā, ja raugāmies uz pasauli no vienotības skatupunkta, apzināti identificēdamies ar Dieva skatienu, mēs ieraugām kvalitatīvi citādu pasauli. Tas vairs nav uz sevi vērsts, bet ļoti plašs redzējums, kas visu izmaina. Tāds cilvēks tieši to dienu no dienas cenšas sasniegt un tieši šādi viņš visu redz.
Daudzi ierauga kaut ko jaunu, kas it ka ir labs, taču joprojām raugās uz to pa vecam, proti , caur savu veco patību, caur ego pašlabuma un patmīlības pozīcijām.”
Mēs dvēseles līmenī uzticamies cilvēkiem, kuru spriedumi nenāk vis no viņu „gudrības” vai lepnuma, bet no šī visaptverošā dzīves redzējuma, no vieduma. Šāds astrologs nemetīsies dot gudrus padomus, bet uzklausīs un pieņems cilvēku ar visam viņa nepilnībām, jo arī pats apzinās savu cilvēcisko nepilnību.
Svarīgāka ir astrologa mīlestība pret cilvēku, nevis viņa prāta moralizējošā gudrība par pareizām un nepareizām lietam.
No tāda astrologa staro miers un pieņemšana Tajā ir pazemība pret to ko tas nezina, nevis lepnums par savam iedomāti pārākajām zināšanām iepretim cilvēka nezināšanai. Ja astrologu vada lepnums un godkāre, to būs grūti sasniegt. Tādēļ ir tik svarīgi pieļaut kļūdas lai saprastu savu zināšanu niecīgumu iepretim Lielajai Kosmiskajai gudrībai.
Mācīsimies skatīties uz kartēm ar mīlestību- tas taču ir cilvēkā dvēseles stāts, kurs mums uzticēts.
21.02.24.- pazemīgākajā no laikiem - Zivju zīmes laikā

 Atpakaļ

©Andris Račs 2010, materiālus drīkst pārpublicēt tikai ar atļauju,
ar norādi uz avotu: www.astrologos.lv

Seko: Facebook