Jupitera divi ceļi

Jupitera divi ceļi.
Zināms, ka Jupiters pārvalda uguns un ūdens zīmes, kā arī eksaltē ūdens zīmē. Tradicionālajā astroloģijā pārvalda ētera elementu.
Interesanti, ka ētera elements ir identificējams kā kaut kas gaistošs, tātad arī izgarojošs.
Atgādināšu par jēdzienu „spiritus” nozīmē gars un arī iedvesma garīga pacilātība.
Spiritus ir arī spirts , kuru iegūst destilējot un šajā procesā rodas tvaiki. Iztvaikošanas ideja vēsturiski ir bijusi saistīta ar gara jēdzienu.
Tieši par iztvaikošanu gribu parunāt.
Uguns zīme Strēlniekā Jupiters iemieso augstāko sfēru „godību”. Tas sadedzina visu laicīgo un dodas uz augšu debesīs.
Taču ari ūdens zīmēs Vēzī un Zivīs notiek virzība uz augšu… caur iztvaikošanu.
Tas ir pazemības ceļš(atcerēsimies, ka ūdens ir zemāks par zemi-pazemība). Ūdens meklē viszemāko iespējamo vietu. Tas ir visu to dvēseļu cels, kurš īpaši spilgti izpaužas kristietībā, kura mums skaidri parāda šo „ūdens ceļu”. Pēdējie būs pirmie.
Vispirms es ļaujos tikt izšķīdināts un zaudēju savu ego identitāti, atdodu to veselumam, pēc tam tieku izgarots-iztvaikots.
Es ļauju kaut kam lielākam vadīt sevi sākuma lejup-pazemībā, pēc tam tieku atalgots augstībā.

Un tad atgriežos uz zemes.
Ēteriskās eļļas tāpat izgaro, tās sastāva ir tieši gaistošie savienojumi, kuri rada augam „auru” aizsardzību iekļūst visur , pat, ja to neapzināmies. Tādēļ izgarošanas fenomenu tik plaši izmanto visu pasaules reliģiju svētvietās.
Vēdiskajā astroloģija tieši ūdens elements no četriem materiālajiem elementiem tiek godāts kā garīgākais. Tagad jums vajadzētu kļūt skaidrākam kādēļ tas tā ir.

29.02.24. Atpakaļ

©Andris Račs 2010, materiālus drīkst pārpublicēt tikai ar atļauju,
ar norādi uz avotu: www.astrologos.lv

Seko: Facebook