Krīze 2007-2010

Valstiskuma, demokrātijas, morālā un ekonomiskā krīze Latvijā.

Vairāku unikālu astroloģisku faktoru mijiedarbībā veidojas nelabvēlīga situācija daudzās pasaules valstīs. Taču atbilstoši zodiakālajai piederībai vienas tā skar mazāk, citas vairāk. Latvieši ar savu Jaunavas egregoru šobrīd cieš visvairāk.

Var uzskatīt, ka laikā no 2007. gada vidus līdz 2010. gada vidum esam kritiskā zonā- jo šajā laikā jaunavas zīmē virzās Lielais Eksaminētājs Saturns. Tā iedarbība:

Palēnināt, atdzesēt, sasaldēt, apturēt, ekonomēt, sodīt, optimizēt. Tā kvalitātes ir aukstums un smagums. Vai nav dzirdēti vārdi pēdējā laikā?

Sakarā ar to, ka Latvijas Republikai palika 90 gadu, iestājas vēl viens krīzes faktors - 90 grādi (gadi) astroloģijā ir vissmagākās krīzes rādītājs. Tas gan vairāk attiecas uz valsts varu, uz tas vadību. Iespējams var uzskatīt, ka tieši 2008. gada nogale, kad svinējām 90 gadu jubileju, bija krīzes emocionālā kulminācija.

Saules aptumsums Jaunavas zīmē 2007. gada 11. septembrī ir vēl viens astroloģiski dramatisks signāls. Tieši tas iezīmēja lietussargu revolūciju un jezgu ap satversmes maiņu. Ļoti svarīga ir aptumsuma koordinātes - 18 grādi Jaunavas zīmē- tieši šajā grādā 2008./ 9. gada ziemā atradīsies planētu astroloģiskā cīņas. Tiek uzskatīts, ka aptumsuma ietekme darbojas ilgi pēc tā iestāšanās un skar tautas, kuras zodiakāli atbilst aptumsuma lokalizācijai.

Tad ir vēl viens svarīgs astroloģisks faktors. Saturna( valsts, kārtība) un Urāna(revolūcijas, reformas) pretstāve šajā ziemā. Taču šīs pretstāves cēlonis meklējams 80.gadu beigās un 90. gadu sākumā, kad tika iekodēti notikumi, kurus tagad piedzīvojam. Runa ir par rūpniecības sagraušanu, kuras mums tagad tik ļoti pietrūkst... Pēc daudzu astrologu domām, tieši šo divu spēku sadursme radīja toreiz un rada tagad tik daudzus bankrotus un pārmaiņas vispār. Šī pretstāve ir spēka un būs spēkā līdz par 2010. gada vidum. Atsevišķos mēnešos mēs to jutīsim mazāk - piemēram - no 2009. gada marta līdz augustam un no 2009. gada novembra līdz 2010. gada martam. (visi ieskaitot).

Mana prognoze īsumā ir šāda. Šī Saeima tika ievēlēta pilnmēnesī un varēja paredzēt, ka tās darbība būs tautai nepieņemama, tās konstruktivitāte būs apšaubāma.

Ekonomikas glābšanas plāns tika pieņemts pilnmēness naktī- komentāri lieki... Tas ir lemts neveiksmei. (Gribas gandrīz kliegt: ieklausieties taču vienreiz astrologos tik svarīgos momentos!)


Krīze.

Kopumā līdz 2010. gada augustam.

Detalizētāk:

2009.gada janvāris, februāris- lielas problēmas, piedevām janvārī juceklis ar dažādiem formāliem jautājumiem, (ne)nodarbinātības pārmaiņām.

Marta pirmā puse salīdzinoši mierīga, tad marta beigās, aprīlī gaidāmi nemieri- vairāk emocijas, mazāk cietīs ekonomika.

Maijs, jūnijs, jūlijs- mierīgi

Augustā gaidāmi nemieri, spriežot loģiski- droši vien izglītības sistēmas, skolu optimizācijas dēļ.

2009. gada septembris-2010. gada marts- mierīgs laiks. Būs cilvēki, kuri teiks, ka krīze ir pārvarēta, taču tā būs kļūda. Gaidāms, ka no 2010.gada februāra pasaules ekonomikā, ari finanšu sektorā sāksies augšupeja. Taču tā nebūs strauja. Tie, kuri mēģinās rīkoties strauji, ātri piedzīvos bankrotus. Strauja rīcība nav ieteicama līdz pat 2012. gada oktobrim!

2010.gada aprīlis- jūlijs- krīze atkal mūs skar, īpaši jūnijā jūlijā.

Tad vairs zemāk neslīdēsim.

No 2010. gada augusta sāksies lēna neatgriezeniska augšupeja. Taču jāņem vērā, ka līdz 2012.gada oktobrim finansu resursi būs pieejami ierobežota daudzumā. Visu so laiku Latvija darbosies taupības režīms.

Astroloģijā tiek uzskatīts, ka kritiskākais punkts tiek sasniegts jebkuras krīzes beigās, un cilvēkam(valstij) ir šajā laika jābūt gatavam pieņemt lēmumus jauna kvalitātē.

Emocionālā krīzes kulminācija sakrita ar pilnmēness nakts Saeimas plenārsēdi. Jaunas histērijas vairs nebūs.

Savukārt ekonomiska krīze lēni turpinās mūs spiest aizvien zemāk.

Ieguvēji šajā laikā ir un būs tie, kuri domās ilgtermiņā.

Tie, kuri gaida treknos gadus atgriežamies, varu pateikt, ka tādi varētu būt 2013./14 gads.

Andris Račs speciāli "Lietišķai Dienai" 22.12.2008Atpakaļ

©Andris Račs 2010, materiālus drīkst pārpublicēt tikai ar atļauju,
ar norādi uz avotu: www.astrologos.lv

Seko: Facebook