Svarīgi Kosmosa likumi

1. Pēctecības likums.

Ikviena forma ir lemta iznīcībai, saglabājoties idejai, kura ietērpjas augstākas

pakāpes formā.

2. Upurēšanās likums.

Pilnīgais gars brīvprātīgi iet uz involūciju matērijas evolūcijas labā.

3. Brīvās izvēles likums.

Ikviens domājošs radījums ir brīvs pieņemt lēmumus un izvēlēties savu attīstības

ceļu.

4. Kosmiskās vienlīdzības likums.

Visa matērija kosmosa ir viena dzīva organisma šūnas. Gars ir attīstīta matērija.

Matērija – sabiezināts gars. Maza ķēdes posma izkrišana noved pie haosa un

destrukcijas.

5. Analoģijas likums.

Katrs posms pasaules uzbūvē atkārto iepriekšējo. Makrokosms un mikrokosms

ir vienādi.

6. Cikliskuma un savstarpējās mijiedarbības likums.

Mazais ir lielajā un lielais ir mazajā. Iepriekšējā, zemākā cikla noslēgums

vienmēr ir pilnīgāks par jaunā, augstākā cikla sākumu.

7. Hierarhijas likums.

Katrs zemākais posms ķēdē ir pakļauts augstākam, saglabājot pilnīgu individuālo

brīvību. Visa ķēde izpilda Augstākā Sākuma gribu. Katrs atsevišķs posms

nevar kļūt augstāks par virs sevis esošo, taču var sasniegt tā līmeni.

8. Pārmantojamības likums.

Jaunā cikla rašanās vienmēr notiek piepildoties vecajam ciklam. Evolūcija

notiek tikai transformējoties iepriekšējā evolucionārā plāna kvantitātei

jaunā plāna kvalitātē.

9. Vienotās radīšanas likums.

Ikviena cilvēka radītās idejas kopā veido civilizācijas apziņu.

Civilizāciju apvienotie lauki veido kosmosa apvienoto lauku.

10. Enerģijas saglabāšanās likums.

Ikviena informācija, kura iziet no cilvēka, saglabājās katrā telpas

molekulā līdz planetārā cikla galam.Atpakaļ

©Andris Račs 2010, materiālus drīkst pārpublicēt tikai ar atļauju,
ar norādi uz avotu: www.astrologos.lv

Seko: Facebook