Astrologa pārdomas, lasot lielisku grāmatu par mīlestību

Astrologa pārdomas, lasot lielisku grāmatu par mīlestību.

Kas ir mīlestība? Astroloģija saka: piektā māja un Venera. Sanāk kaut kā nepareizi, jo 5.māju pārvalda Saule, bet Venera ne. Par to arī ir šis stāsts.
Man pašam labāk saprast visgrūtāk saprotamo astroloģijā- Saules ietekmi, palīdzēja brīnišķīgā M. Skota Peka grāmata Nepazīstamais ceļš, izd.Zvaigzne ABC. Šo izdevumu varu ieteikt ikvienam astrologam, lai labāk saprastu Saules un Saturna dabu, to nesaraujamo diādi- Lauvas/Ūdensvīra zīmēs un 5./11.mājās. Šeit atļaušos citēt fragmentus no šīs lieliskās grāmatas.
Mīlestība ir griba paplašināt sevi ar mērķi sniegt nepieciešamo savai vai cita cilvēka garīgajai izaugsmei- raksta autors. Brīnišķīga definīcija, kura ietver sevī uzreiz vairākus Saules principus:
Griba
Paplašināšana
Es
Došana
Gars

Mīlestība ir savdabīgs apļveida process, jo arī sevis paplašināšana ir evolucionārs process. Kad cilvēks ir veiksmīgi paplašinājis savas robežas, viņš ir izaudzis līdz plašākam esamības stāvoklim. Tādejādi mīlestība ir sevis attīstīšanas akts pat tad, ja mērķis ir kāda cita cilvēka izaugsme.
Atrodam vārdus:
Apļveida
Savas robežas

Astroloģijā saules simbols ir aplis ar punktu centrā, kur aplis nozīme personības robežas.
Mīlestība pret citu cilvēku ietver arī mīlestību pret sevi. Veltīt spēkus cilvēka garīgajai attīstībai nozīme veltīt spēkus cilvēcei, kuras daļa mēs esam. Tas nozīmē veltīt spēkus arī mūsu pašu attīstībai tāpat kā <viņu> attīstībai. Patiesība ir neiespējami pamest novārtā savu garīgo attīstību par labu kāda cita cilvēka garīgajai attīstībai.
Šeit atrodam atslēgas vārdus:
Garīgais
Šis vārds parasti tiek minēts kā centrālais, aprakstot Saules nozīmi astroloģijā.

Savu robežu paplašināšana nozīmē piepūli. Cilvēks paplašina savas robežas, vienīgi pārkāpjot tās, un robežu pārkāpšana prasa piepūli. Kad mēs kādu mīlam, savu mīlestību varam parādīt vienīgi caur pūlēm; tādā veidā mīlestība kļūst reāla. Mīlestība nepastāv bez pūlēm. Ir atšķirība starp vēlmi un darbību. Vēlmei ne vienmēr jāīstenojas darbībā. Griba ir vēlme, kuras intensitāte ir pietiekama, lai tā tiktu īstenota. Mūsu kultūrā ikviens līdz zināmai robežai vēlas mīlēt, lai gan daudzi patiesībā nav mīloši. Tādēļ es secinu, ka vēlme mīlēt pati par sevi nav mīlestība. Mīlestība pastāv tikai tad, kad tā rīkojas. Mīlēt tas nav pienākums. Mēs izvēlamies mīlēt. Kad vien patiesi nopūlamies, lai veicinātu garīgu izaugsmi, tas notiek tādēļ, ka esam izvelējušies to darīt. Cilvēks ir izvelējies mīlēt.
Svarīgi jēdzieni:
Darbība
Griba
Ir, tiek izpausts

Griba ir centrālais jēdziens Saules definīcijā astroloģijā. Darbība kā vīrišķais elements šeit tiek pretnostatīts vēlmei kā sievišķajam stāvoklim, kas mums pazīstams ar Veneru. Savā praksē nesen sapratu šo atšķirību; kādā konsultācijā man sieviete teica: es vēlos būt vajadzīga. Es viņai jautāju, vai Jūs gribat būt vajadzīga? Atbildi bija jāgaida ilgi un tā bija- nē... Jo būt nozīmē kaut ko darīt, nevis pasīvi gaidīt.
Tiek izpausts- kur nu vel precīzāks Saules funkcijas apraksts. 5.majas kontekstā mīlestība tiek izpausta caur bērnu nākšanu pasaulē kā pierādījums tam, ka neizpaustais top izpausts. Un tam vajag drosmi un gribu- vai ne, lasītāj?

Mēs iemīlamies. Iemīlēšanās emocionālais pacēlums loti labi ir sajūtams ar Veneras un Marsa izpausmēm. Tās ir emocijas. Mīlestība nav emocijas, mīlestība ir darbība. Mīlestība atrodas fiksētajā zodiaka(Lauva) zīmē un fiksētajā mājā(5.). Ja tā ir, tā ir pastāvīga. Iemīlēšanās pāriet, tikai mīlestība nekad nebeidzas. Šie vārdi no svētajiem rakstiem mums ļauj saprast Saules- vienīgā mūžīgā, nepārejošā, garīgā nozīmi.
Bērni piedzimst pilni ar mīlestību. Mazs bērns nejūtas atdalīts no pasaules. Viņš un pasaule ir viens. Nav nekādu robežu, nekādas šķirtnes. Tā ari mīlestībā viss ir viens- es un mīļotais un visa pasaule. Tādēļ garīgie skolotāji bieži piemin bērnus, tad, kad runa iet par mīlestību un skaidrību- saules simboliem.
Ar astroloģijas palīdzību var labi saprast, kādēļ cilvēkam ir grūti patiesi mīlēt. 1)Svarīgākais iemesls ir bailes no ciešanām. Mīlestība bez ciešanām nav iespējama, bet ar gribas palīdzību mēs varam tās pārvarēt. Galvenais ciešanu avots ir savu personīgā ego robežu pārkāpšana. Vienmēr ir bailes iet nezināmajā. To simbolizē kvadratūras attiecības starp 5.un 8.māju, starp Sauli un Marsu/Plūtonu.
2)Nevelēšanās vai nespēja uzņemties atbildību, nespēja tikt galā ar brīvību pašam izlemt.- opozīcija starp 5.un 11.māju- Sauli un Saturnu/Urānu 
3)Nevēlēšanās atlikt baudījumu(M.Skota Peka termins)- kvadratūra starp 5.un 2.māju, starp Sauli un Veneru/Mēnesi.

Andris Račs
2011.gada janvārī

 

 


 Atpakaļ

©Andris Račs 2010, materiālus drīkst pārpublicēt tikai ar atļauju,
ar norādi uz avotu: www.astrologos.lv

Seko: Facebook